Cena F. X. Šaldy a Cena Otokara Fischera za rok 2017 uděleny

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 byly v Sovových mlýnech slavnostně předány Cena F. X. Šaldy za českou uměleckou kritiku a Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty (fotogalerie). Z udílení cen byl pořízen videozáznam, který je dostupný zde. Autoři oceněných knih Kateřina Svatoňová a Tilman Kasten představili své práce ve středu 28. 6. 2017 v pražském Goethe-Institutu (fotogalerie). Recenzi na knihu Tilmana Kastena od Kathrin Janky zveřejnil na svých stránkách Institut pro studium literatury (zde).

Akci pořádaly Nadační fond společnosti F. X. Šaldy a Institut pro studium literatury, na organizaci se podíleli studenti bohemistiky FF UK: Lucie Malá, Eva Vrabcová, Kristýna Merthová, Tereza Šnellerová, Tereza Sudzinová, Juan Zamora a Zuzana Fučíková.

Z tiskové zprávy:

Po jedenadvacáté bude ve čtvrtek 29. června 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti české umělecké kritiky. Porota Ceny F. X. Šaldy ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Museum Kampa), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) se rozhodla udělit Cenu F. X. Šaldy Kateřině Svatoňové za knihu Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv, MasterFilm, 2016).

Spolu s Cenou F. X. Šaldy bude poprvé slavnostně předána rovněž Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty, která klade obdobný důraz na „pronikavost pohledu, dar hodnotící, schopnost vidět a položit problém, přetavování imaginace, povyšování a zpředmětňování nálady“ (O. Fischer, Na rozhraní, 1914). Je určena výjimečným počinům v německy psané bohemistice, zahrnuje širokou oblast české literární historie, jazykovědy, dějin umění, architektury, divadla, hudby či filmu. Zvláštní pozornost je věnována pracím germanobohemistickým, zkoumajícím vztahy mezi českou a německou kulturou v prostoru českých zemí.

Neznámou kapitolu z dějin česko-německého literárního transferu představuje i kniha Tilmana Kastena o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha, kterou pod názvem Historismuskritik versus Heilsgeschichte – Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych vydalo v roce 2016 nakladatelství Böhlau. Knihu vybrala česko-německá porota Ceny Otokara Fischera tvořená zástupci německých univerzitních bohemistik (Irina Wutsdorff, Alfrun Kliems, Marek Nekula, Martina Winkler) a zástupci pořádajícího Institutu pro studium literatury (Libuše Heczková, Eva Jelínková, Petr Málek, Václav Petrbok).