Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Zveřejňujeme rozvrhy pro zimní semestr 2017/2018. Výuka probíhá od 2. 10. 2017 do 5. 1. 2018.

BAKALÁŘSKÝ OBOR
Český jazyk a literatura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Komparatistika

Doplnění k rozvrhu

 

 • Upozorňujeme na možnost zapisovat si jako volitelný předmět Kurz informační gramotnosti vypisovaný Knihovnou FF UK. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001.
 • Upozorňujeme na možnost zapisovat si jako PVP následující předměty vypisované Ústavem informačních studií a knihovnictví: Kodikologie a dějiny rukopisných fondů (AIS510311, budova FF UK v Jinonicích, učebna č. 2014, úterý 10:00–12:25), History of reading in 15th and 16th centruries (AISV5932, vyučuje se v anglickém jazyce, Jinonice, učebna č. 2014, pondělí 12:30–14:05 – přednášky celkem třikrát za semestr: 16. 10., 30. 10., 13. 11.
 • Seminář Mgr. Čermochové Veršované drama v teorii a praxi se v zimním semestru z organizačních důvodů nebude konat.
 • Byl vypsán nový literární PVP Vlnění: materialita, performativita, medialita (ABO700146, garantky doc. Heczková a doc. Svatoňová). Bude se konat v čase 17:30–19:00 v Hybernské 4 (místnost bude upřesněna).
 • Seminář dr. Hrdličky Studium předmětu. Věci v básních se přesouvá z času 15:50–17:20 na čas 12:30–14:00. Místnost zůstává beze změny (Hybernská 3, m. č. 18).
 • Prohazují se místnosti seminářů Česká literatura 20. století I prof. Vojvodíka (nově m. č. 409) a Krize paměti a síla imaginace Mgr. Ondrouškové (nově m. č. 413) v pondělí od 17:30.
 • Upozorňujeme studenty 1. ročníku bakalářského oboru ČJL, že předměty ze skupiny PVP 6: Specializační semináře jsou určeny pro 2. a 3. ročník studia.
 • Upozorňujeme studenty navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (přijaté mezi roky 2012/2013 a 2015/2016), že v akademickém roce 2017/2018 bude poslední možnost splnit si skupiny PVP Aplikované metody literární vědy (historie, teorie, kritika). Poslední semináře v těchto skupinách budou vypsány v letním semestru 2017/2018.
 • Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů Mgr. Jelínka se z kapacitních důvodů přesouvá z m. č. 18 v Hybernské 3 do m. č. 205 v téže budově.
 • Upozorňujeme na možnost docházet na dvoukreditovou přednášku Duchovní proudy v moderní literatuře 1, kterou bude na KTF UK v zimním semestru vyučovat doc. Jaroslav Med (pondělí, 12:00–13:30, místnost P6, Thákurova 3, Praha 6). Kód pro zápis v SIS je KVAR108. Ohledně zařazení předmětu do skupin PVP kontaktujte tajemníka ÚČLK koncem října.
 • Předmět Světová poezie I se přesouvá do m. č. 303 v Hybernské (podkrovní přednášková místnost).
 • Předmět Vlnění: materialita, performativita, medialita se z technických důvodů přesouvá na letní semestr.

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se přihlašování a zápisu do SIS najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (aktuální verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne v pondělí 18. 9. 2017 v 10:00 a skončí v neděli 22. 10. 2017 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Poznámka k zápisu předmětů skupiny Čtení děl:

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. stol., 20. stol. I a 20. stol. II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty 1. ročníku bakalářského studia.

 

Úvod > Studium > Rozvrh