Rozvrh

Rozvrh na letní semestr 2016/2017

 

Zveřejňujeme rozvrhy pro letní semestr 2016/2017. Výuka probíhá od 20. 2. do 19. 5. 2017.

BAKALÁŘSKÝ OBOR
Český jazyk a literatura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Komparatistika

Doplnění k rozvrhu:

  • Předmět The Holocaust in Czechoslovak and Czech Film (Mgr. Sladovníková) bude vyučován v angličtině a bude ohodnocen 4 kredity.
  • Nově byl vypsán povinně volitelný seminář Divná místa (doc. Heczková + dr. Svatoňová) v pátek od 14:10.
  • Do skupin PVP byl zařazen předmět Ústavu anglického jazyka a diadktiky Medieval Conceptual Conflics and Contrasts: Text and Image, který bude vyučován ve středu od 17:30.
  • V rozvrhu bakalářského studia byly opraveny kódy pro předměty Starší česká literatura, Česká literatura 19. století, Česká literatura 20. století I a Česká literatura 20. století II.
  • Upozorňujeme na možnost zapsat si jako PVP předmět Introduction to the Arthurian Legend (ALMV00082). Garantkou je doc. Lucie Doležalová z ÚŘLS, sylabus najdete v SIS nebo zde.
  • Semináře Miloš Marten – válečná léta jeho dráhy dr. Topora, Od venkovského románu k regionalismu jako pojetí světa prof. Hrbaty, Afekt a diskurz: K synestetické kvalitě média Mgr. Ondrouškové a čtvrteční paralelka semináře Starší česká literatura byly z důvodu nízké obsazenosti zrušeny.
  • Upozorňujeme komparatisty, že jako PVP (pro letos přijaté studenty PVP 4) si mohou zapsat předmět Hrdinské mýty starých Seveřanů II (kód ASK500172 nebo ASK500173), který se bude konat v místnosti 105 v Celetné 20 v čase 15:50–17:20.

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se přihlašování a zápisu do SIS najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny plány jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne v pátek 3. 2. 2017 v 10:00 a skončí do 12. 3. 2017 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Poznámka k zápisu předmětů skupiny Čtení děl:

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. stol., 20. stol. I a 20. stol. II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty 1. ročníku bakalářského studia (maximálně se při časové kolizi připouští i alternativa absolvovat některý z daných předmětů ve 2. ročníku). Vzhledem k jejich funkční roli v rámci počáteční fáze studia je také nutné získat z nich atestaci (Zk či Kv) v 1., maximálně ve 2. ročníku studia. Vyučující si vyhrazují právo odmítnout atestování prací, které student předloží až ve 3. ročníku studia.

 

Úvod > Studium > Rozvrh