Český jazyk a literatura (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
ABO500006 Metody literární teorie – přednáška 2/0 3 doc. Vojtěch PO 14:10–15:40 409
ABO500295 Diplomový seminář – literatura 0/2 3 doc. Wiendl ST 10:50–12:20 413
ABO500005 Metody literární teorie –seminář I 0/2 3 dr. Merhaut ČT 14:10–15:40 413
ABO500008 Metody literární historie – přednáška 2/0 3 doc. Málek 9:10–10:40 409
ABO500007 Metody literární historie – seminář I 0/2 3 doc. Málek 10:50–12:20 411
Předměty Metody literární historie – seminář II, Metody literární teorie – seminář II, Naratologie a Koncepty lyriky budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář se vypisuje pouze v zimním semestru.
PVP APLIKOVANÉ METODY LITERÁRNÍ VĚDY (pro studenty nastoupivší do akademického roku 2015/2016 včetně). V těchto skupinách PVP od letního semestru dále už nebudou vypisovány žádné předměty.
ABO700155 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity (jako Aplikované metody literární vědy – teorie) 2/0 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
ABO700156 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí (jako Aplikované metody literární vědy – historie) 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
ABO700157 Literární kritičky 20. století (jako Aplikované metody literární vědy – kritika) 0/2 3 doc. Heczková ČT 9:10–10:40 412
PVP 2 / PVP 5: JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ SEMINÁŘE – LITERATURA
ABO700110 Úvod do studia verše 0/2 3 dr. Říha PO 9:10–10:40 409
ABO700147 Psaní ve filmu 0/2 3 dr. Špirit PO 10:50–12:20 412
AZS500100 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I 0/2 2 prof. Holý PO 10:50–12:20 413
ABO700135 Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita 0/2 3 dr. Činátlová PO 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700136 Modernistické adaptace – divadlo, film, ilustrace 0/2 3 dr. Činátlová PO 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
AKM500170 Mezi tancem a slzami: Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury 0/2 3 dr. Machek PO 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO100484 Česká undergroundová literatura 0/2 3 dr. Machovec PO 15:50–17:20 409
ABO700132 Veršované drama v teorii a praxi (zrušeno) 0/2 3 Mgr. Čermochová PO 15:50–17:20 413
ABO700118 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity 2/0 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
ABO700131 Krize paměti a síla imaginace 0/2 3 Mgr. Ondroušková PO 17:30–19:00 409
ABO700117 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
ABO700119 Lyrika jako antropologický fenomén 0/2 2 prof. Vojvodík ÚT 9:10–10:40 413
ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém 0/2 3 prof. Hrbata ÚT 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO700149 Civilizovaná žena. Paradox a ideály české kulty meziválečné doby 0/2 3 doc. Heczková ÚT 10:50–12:20 411
ABO700150 Podoby současné české prózy 0/2 3 dr. Králíková ÚT 10:50–12:20 412
AZS500102 Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století I 0/2 2 prof. Holý ÚT 10:50–12:20 409
AZS500104 Téma šoa ve středoevropských literaturách I 0/2 2 prof. Holý ÚT 12:30–14:00 409
ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I 2/0 4 dr. Fischerová ÚT 12:30–14:00 Cel. 20 / 147
ABO700139 Roráte karlo-arnoštovské 0/2 3 dr. Škarpová ÚT 14:10–15:40 412
ABO100463 Český symbolismus a dekadence 0/2 3 dr. Merhaut ÚT 15:50–17:20 413
ABO700120 Láska manželská, láska hříšná, rodina, děti a volný čas v literatuře od středověku do 19. století 0/2 3 doc. Hošna ÚT 15:50–17:20 412
ABO700142 Franz Kafka: romány 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700141 Franz Kafka: kratší prózy 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO700114 Vyprávěné životy: Moderní česká autobiografie 0/2 3 Mgr. Soukupová ST 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
ABO700151 Jan Zahradníček 1905–1960. Poetika díla 0/2 3 doc. Wiendl ST 9:10–10:40 413
ABO700130 Čtení z literární topografie 0/2 3 Mgr. Snelling ST 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO700134 Postmoderna, postmodernismus, postmodernita. Texty a interpretace 0/2 3 dr. Šebek ST 14:10–15:40 413
ABO700138 Hájkova kronika a česká hagiografie 0/2 3 dr. Škarpová ST 14:10–15:40 411
AKM500241 Introduction to Modern Poetry 2/0 4 dr. Hrdlička (garant) ST 14:10–15:40 Hyb. 3 / 303
ABO700121 Pohádky, báje a pověsti, jejich funkce a zobrazení 0/2 3 doc. Hošna ST 15:50–17:20 412
ABO700122 Studium předmětu. Věci v básních 0/2 3 dr. Hrdlička ST 15:50–17:20 Hyb. 3 / 303
AKM500250 Světová poezie I 2/0 3 dr. Fischerová + prof. Lomová (garantky) ST 15:50–17:20 Cel. 20 / 208
ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang 0/2 3 Mgr. Tvrdá ST 17:30–19:00 409
ABO700148 Literární kritičky 20. století 0/2 3 doc. Heczková ČT 9:10–10:40 412
ABO700113 Kritik Bohumil Doležal: od literatury k politice 0/2 3 Mgr. Malá ČT 10:50–12:20 412
ABO700129 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí 0/2 3 dr. Andreas ČT 10:50–12:20 34
AKM500248 Úvod do teorie lyriky 0/2 3 dr. Hrdlička ČT 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700123 Člověk po katastrofě 0/2 3 dr. Hrdlička + Mgr. Jelínek ČT 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO100643 Literární provoz a literární časopisy šedesátých let 20. století 0/2 3 Mgr. Šnellerová ČT 15:50–17:20 34
ABO700127 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700143 Prózy s tematikou holokaustu v české literatuře a jejich filmové adaptace 0/4 (1x za 14 dní) 3 Mgr. Sladovníková ČT 15:50–19:00 409
ABO700159 Teorie jazyka (doplněno) 0/2 3 dr. Krásová ČT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO700154 Mezi mýtem a vzpomínáním: nostalgie v (normalizační) literatuře 0/2 3 Mgr. Kolář ČT 17:30–19:00 34
ABO700126 Čtenářské dovednosti ve škole 0/2 3 Mgr. Brož 9:10–10:40 412
SPECIFIKACE VYBRANÝCH UČEBEN
Hyb. 3 / 18 Místnost č. 18 v přízemí Šporkova paláce (Hybernská 3, Praha 1)
Hyb. 3 / 303 Podkroví ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1)
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba řídit se příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz)
Úvod > Studium > Rozvrh > Český jazyk a literatura (NMgr.)