Komparatistika

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU KOMPARATISTIKA – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
AKM500143 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy 2/0 4 prof. Hrbata ÚT 9:10–10:40 Hyb. 3/ 18
AKM500066 Diplomový seminář 0/2 4 prof. Bílek ČT 10:50–12:20 409
AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu (písemná práce) 5
AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu (písemná práce) 5
Předmět Analýza textu a možnosti interpretace bude vypsán v letním semestru. Podmínky plnění předmětů Česká literatura ve srovnávacím kontextu (písemná práce) a Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu (písemná práce) jsou specifikovány v SIS.
PVP 1: SROVNÁVACÍ DĚJINY LITERATURY
ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém 0/2 3 prof. Hrbata ÚT 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
AZS500102 Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století I 0/2 2 prof. Holý ÚT 10:50–12:20 409
ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I 2/0 4 dr. Fischerová ÚT 12:30–14:00 Cel. 20 / 147
AKM500250 Světová poezie I 2/0 3 dr. Fischerová + prof. Lomová (garantky) ST 15:50–17:20 Cel. 20 / 208
PVP 2: SROVNÁVACÍ DĚJINY MOTIVŮ A STYLŮ
ABO700131 Krize paměti a síla imaginace 0/2 3 Mgr. Ondroušková PO 17:30–19:00 409
ABO700117 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
AZS500104 Téma šoa ve středoevropských literaturách I 0/2 2 prof. Holý ÚT 12:30–14:00 409
ABO100463 Český symbolismus a dekadence 0/2 3 dr. Merhaut ÚT 15:50–17:20 413
ABO700114 Vyprávěné životy: Moderní česká autobiografie 0/2 3 Mgr. Soukupová ST 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
ABO700138 Hájkova kronika a česká hagiografie 0/2 3 dr. Škarpová ST 14:10–15:40 411
ABO700127 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
PVP 3: LITERATURA V KULTURNÍM KONTEXTU
ABO700135 Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita 0/2 3 dr. Činátlová PO 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang 0/2 3 Mgr. Tvrdá ST 17:30–19:00 409
ABO700148 Literární kritičky 20. století 0/2 3 doc. Heczková ČT 9:10–10:40 412
ABO700129 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí 0/2 3 dr. Andreas ČT 10:50–12:20 34
ABO700123 Člověk po katastrofě 0/2 3 dr. Hrdlička + Mgr. Jelínek ČT 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO700154 Mezi mýtem a vzpomínáním: nostalgie v (normalizační) literatuře 0/2 3 Mgr. Kolář ČT 17:30–19:00 34
PVP 4: POETIKA/RÉTORIKA/DĚJINY LITERATURY
ABO700118 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity 2/0 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
ABO700142 Franz Kafka: romány 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700141 Franz Kafka: kratší prózy 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
AKM500241 Introduction to Modern Poetry 2/0 4 dr. Hrdlička (garant) ST 14:10–15:40 Hyb. 3 / 303
ABO700122 Studium předmětu. Věci v básních 0/2 3 dr. Hrdlička ST 15:50–17:20 Hyb. 3 / 303
PVP 5: POETIKA/ESTETIKA/TEORIE LITERATURY
ABO700110 Úvod do studia verše 0/2 3 dr. Říha PO 9:10–10:40 409
ABO700119 Lyrika jako antropologický fenomén 0/2 2 prof. Vojvodík ÚT 9:10–10:40 413
ABO700130 Čtení z literární topografie 0/2 3 Mgr. Snelling ST 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO700134 Postmoderna, postmodernismus, postmodernita. Texty a interpretace 0/2 3 dr. Šebek ST 14:10–15:40 413
AKM500248 Úvod do teorie lyriky 0/2 3 dr. Hrdlička ČT 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700159 Teorie jazyka (doplněno) 0/2 3 dr. Krásová ČT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
PVP 6: MEZIOBOROVÁ LITERÁRNÍ VĚDA
ABO700147 Psaní ve filmu 0/2 3 dr. Špirit PO 10:50–12:20 412
ABO700136 Modernistické adaptace – divadlo, film, ilustrace 0/2 3 dr. Činátlová PO 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
AKM500170 Mezi tancem a slzami: Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury 0/2 3 dr. Machek PO 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700149 Civilizovaná žena. Paradox a ideály české kulty meziválečné doby 0/2 3 doc. Heczková ÚT 10:50–12:20 411
ABO700139 Roráte karlo-arnoštovské 0/2 3 dr. Škarpová ÚT 14:10–15:40 412
Studenti nastoupivší do roku 2015/2016, kteří ještě nemají splněnu skupinu PVP 2: INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘE, si mohou zapsat následující předmět (další už v budoucnu vypisován nebude).
ABO700158 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
PVP 1: PŘEDMĚTY ŽÁNROVÉ A KULTURNĚ-HISTORICKÉ (pro studenty zapsané do roku 2015/2016; další předměty už v této skupině vypisovány nebudou)
ABO700110 Úvod do studia verše 0/2 3 dr. Říha PO 9:10–10:40 409
ABO700135 Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita 0/2 3 dr. Činátlová PO 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700147 Psaní ve filmu 0/2 3 dr. Špirit PO 10:50–12:20 412
ABO700136 Modernistické adaptace – divadlo, film, ilustrace 0/2 3 dr. Činátlová PO 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
AKM500170 Mezi tancem a slzami: Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury 0/2 3 dr. Machek PO 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700118 „Na hraně nejistot“: poetika a ikonologie hranice, meziprostoru, trazitivity 2/0 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
ABO700131 Krize paměti a síla imaginace 0/2 3 Mgr. Ondroušková PO 17:30–19:00 409
ABO700117 Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
ABO700119 Lyrika jako antropologický fenomén 0/2 2 prof. Vojvodík ÚT 9:10–10:40 413
ABO700149 Civilizovaná žena. Paradox a ideály české kulty meziválečné doby 0/2 3 doc. Heczková ÚT 10:50–12:20 411
AZS500104 Téma šoa ve středoevropských literaturách I 0/2 2 prof. Holý ÚT 12:30–14:00 409
ABO700139 Roráte karlo-arnoštovské 0/2 3 dr. Škarpová ÚT 14:10–15:40 412
ABO100463 Český symbolismus a dekadence 0/2 3 dr. Merhaut ÚT 15:50–17:20 413
ABO700142 Franz Kafka: romány 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700141 Franz Kafka: kratší prózy 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO700114 Vyprávěné životy: Moderní česká autobiografie 0/2 3 Mgr. Soukupová ST 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
ABO700130 Čtení z literární topografie 0/2 3 Mgr. Snelling ST 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO700138 Hájkova kronika a česká hagiografie 0/2 3 dr. Škarpová ST 14:10–15:40 411
ABO700134 Postmoderna, postmodernismus, postmodernita. Texty a interpretace 0/2 3 dr. Šebek ST 14:10–15:40 413
AKM500241 Introduction to Modern Poetry 2/0 4 dr. Hrdlička (garant) ST 14:10–15:40 Hyb. 3 / 303
ABO700122 Studium předmětu. Věci v básních 0/2 3 dr. Hrdlička ST 15:50–17:20 Hyb. 3 / 303
ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang 0/2 3 Mgr. Tvrdá ST 17:30–19:00 409
ABO700148 Literární kritičky 20. století 0/2 3 doc. Heczková ČT 9:10–10:40 412
ABO700129 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí 0/2 3 dr. Andreas ČT 10:50–12:20 34
AKM500248 Úvod do teorie lyriky 0/2 3 dr. Hrdlička ČT 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700123 Člověk po katastrofě 0/2 3 dr. Hrdlička + Mgr. Jelínek ČT 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO700127 Intenzivní interpretační seminář: Tolkienův Pán prstenů 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO700159 Teorie jazyka (doplněno) 0/2 3 dr. Krásová ČT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO700154 Mezi mýtem a vzpomínáním: nostalgie v (normalizační) literatuře 0/2 3 Mgr. Kolář ČT 17:30–19:00 34
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba řídit se příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz)
Úvod > Studium > Rozvrh > Komparatistika