Josef Šebek

Mgr. Josef Šebek, Ph.D.

 

Odborné zaměření
 • literární teorie; sociálně kontextové přístupy k literatuře; moderní a postmoderní literatura a kultura
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 2016 Ph.D. – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, dějiny české literatury a teorie literatury
 • 2010–2011 – School of Slavonic and East European Studies, University College London (dvousemestrální pobyt)
 • 2008 Mgr. – FF UK, český jazyk a literatura – estetika
Praxe od ukončení VŠ studia
 • Od 2017 – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, vědecký pracovník
 • Od 2016 – Ústav pro českou literaturu AV ČR, grant GA ČR Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu
 • Od 2008 – redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
 • Od 2005 – externí nakladatelský redaktor, překladatel odborné literatury
Granty a výzkumné záměry
 • 2016–2018 – GA ČR 16-11101S Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu (ÚČL AV ČR)
 • 2011–2012 – GA UK 432011 Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace. Sborník studií, hlavní řešitel (FF UK)
 • 2007–2009 – GA ČR 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury, člen týmu (FF UK)
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • Člen Společnosti pro estetiku a Společnosti F. X. Šaldy

BIBLIOGRAFIE

Úvod > Ústav > Lidé > Vědečtí pracovníci > Josef Šebek