Struktura ústavu

Struktura ÚČLK

 

Ředitel
Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Zástupkyně ředitele a vedoucí sekce literárněvědné bohemistiky
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Vedoucí sekce komparatistiky
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Sekretář a tajemník
Mgr. Ivan Kafka

Předseda oborové rady doktorského studia Dějiny české literatury a teorie literatury
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (tajemník oborové rady doktorského studia Dějiny české literatury a teorie literatury)

Předseda oborové rady doktorského studia Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (tajemník oborové rady doktorského studia Obecná a srovnávací literatura /komparatistika/)


Členové ÚČLK

Profesoři:
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

Docenti:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Odborní asistenti:
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Mgr. Martin Pokorný, PhD.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
PhDr. Michael Špirit, Ph.D.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Vědečtí pracovníci:
Mgr. Jan Andrle
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Mgr. Michal Topor, Ph.D.

Doktorandi podílející se na výuce v letním semestru 2016/2017:
Mgr. Klára Čermochová
Mgr. Markéta Holanová
Mgr. Matouš Jaluška
Mgr. Lucie Malá
Mgr. Josef Řídký
Mgr. Jana Segi Lukavská
Mgr. Šárka Sladovníková
Mgr. Olga Slowik
Mgr. Klára Soukupová
Mgr. Tereza Šnellerová

Externí spolupracovníci podílející se na výuce v letním semestru 2016/2017:
Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Mgr. František Brož
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (ÚČD FF UK)
Jan Čulík, Dr. (University of Glasgow)
PhDr. Martin Machovec
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. (Universität Hamburg)
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (Katolická teologická fakulta UK)
RNDr. Vladimír Pistorius (nakladatelství Pistorius & Olšanská)

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu