Studentská literárněvědná konference 2017: Experiment versus stereotyp

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU a katedra českého jazyka a literatury PedF MU pořádají tradiční studentskou literárněvědnou konferenci, tentokrát s názvem Experiment versus stereotyp. Konference se uskuteční ve dnech 20. a 21. 4. 2017 (zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno). Další informace najdete zde. Kontaktní osobou v ÚČLK je doc. Jan Wiendl (jan.wiendl@ff.cuni.cz).