Knižní novinka

Pokusy o renesanci ZápaduV těchto dnech ve Vydavatelství FF UK vychází kolektivní publikace Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, kterou uspořádali Anna Housková a Vladimír Svatoň.

Anotace:

Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily tvůrců, kteří vtiskli této epoše tvář, a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy symbolismu s avantgardou. Zřetelně se ukazuje, že euroamerické literatury se vyrovnávaly se společnými problémy, jako je krize novověké kultury, překonávání pozitivismu, relativizace uměleckých forem. Kniha je doplněna informativními přehledy a ukázkami z dobových manifestů. Je příspěvkem k přehodnocování této duchovní epochy a k poznání jejího významu pro sebereflexi a revitalizaci moderní západní kultury. Tuto problematiku předkládá jako u nás první ucelenější komparatistickou prezentaci daného období

Knihu lze zakoupit na stránkách fakultního vydavatelství (vyučující a studenti FF UK mají nárok na 15% slevu).

Prezentace knihy proběhne v pátek 9. 12. 2016 v čase 14:00–16:00 v Oettingenském paláci (Josefská 6, Praha 1) v m. č. 118 (vchod z podloubí v Letenské ulici). Odkaz na facebookovou událost zde.