Kolokvium Literární samizdat v regionech

Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá odborné kolokvium na téma Literární samizdat v regionech. Uskuteční se 1. 12. 2016 od 9:30 v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha, vedle Masarykova nádraží, vchod C, 3. patro). Program kolokvia najdete zde.