Odborné stáže v Masarykově ústavu v roce 2017

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí absolventům bakalářského, magisterského a doktorského studia odbornou stáž v délce tří a více měsíců. Podrobnosti najdete na této stránce.