Knižní novinky

V nakladatelství Pistorius & Olšanská vyšla kniha Ondřeje Daniela Násilím proti „novému biedermeieru“: Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu, která vznikla v rámci vědecko výzkumného záměru Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury, jehož hlavním řešitelem byl Petr A. Bílek. V monografii jsou mapovány subkultury v české společnosti na konci 80. let a na začátku nového tisíciletí.

Ondřej Daniel je rovněž autorem publikace Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, která se věnuje fenoménu DIY (Do-It-Yourself) na přelomu 80. a 90. let v Československu. Kniha vyšla ve Vydavatelství FF UK.

Radioservis a Ústav pro českou literaturu AV ČR v těchto dnech vydávají titul Eseje o poezii a době Karla IV., který editoval doktorand ÚČLK a pracovník oddělení starší literatury ÚČL AV ČR Matouš Jaluška. Na publikaci se autorsky podíleli Jana Fantysová-Matějková, Josef Hrdlička, Matouš Jaluška, Daniel Soukup a Martin Šorm.