Červnové obhajoby disertačních prací

Ústav české literatury a komparatistiky si všechny zájemce dovoluje pozvat na obhajoby disertačních prací, které se uskuteční v červnu 2017.

 

Pondělí 26. 6 2017, 10:00, m. č. 413

Obor: Dějiny české literatury a teorie literatury
Obhajující: Mgr. Lukáš Borovička
Název disertační práce: Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století
Školitel: Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Teze disertační práce

 

Pondělí 26. 6 2017, 11:30, m. č. 413

Obor: Dějiny české literatury a teorie literatury
Obhajující: Mgr. Jakub Flanderka
Název disertační práce: Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století)
Školitel: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Teze disertační práce

 

Pondělí 26. 6 2017, 13:00, m. č. 415

Obor: Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Obhajující: Mgr. Eva Krásová
Název disertační práce: Émile Benveniste a úloha smyslu
Školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Teze disertační práce

 

Pondělí 26. 6 2017, 14:00, m. č. 413

Obor: Dějiny české literatury a teorie literatury
Obhajující: Mgr. Petr Kopal
Název disertační práce: Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice
Školitel: doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Teze disertační práce