Knižní novinka

Nakladatelství Veduta vydalo knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná s podtitulem O ženské práci od autorek Libuše Heczkové, Marie Bahenské a Dany Musilové. Přibližuje dobové diskuse a reflexi ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem.

Anotace:

Kniha představuje formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století. Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem. Zabývá se otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného přístupu na trh práce. Zahrnuje rovněž problematiku skloubení profese s prací v domácnosti, s důrazem na fenomén dvojího zatížení, a pohled veřejnosti na profesní aktivity žen. Interdisciplinární přístup a různé úhly pohledu (genderový, třídní a etický) umožnily vytvořit dynamický, do středoevropského kontextu zasazený obraz, v němž se proměňovaly názory na ženskou práci, její status a formy.