Michael Špirit jmenován docentem

V září tohoto roku proběhla před vědeckou radou FF UK habilitační přednáška Mgr. Michaela Špirita, Ph.D., vědecká rada poté doporučila jmenování dr. Špirita docentem. 1. 12. 2017 rektorát Univerzity Karlovy jmenování dr. Špirita docentem pro obor dějiny české literatury a teorie literatury potvrdil. Srdečně gratulujeme.