Konzultační hodiny členů ÚČLK ve zkouškovém období