Vyjádření ÚČLK ke studentské stávce 15. 3. 2018

Vedení ÚČLK plně podporuje studentskou stávku vyzývající ústavní činitele k dodržování základních etických principů a ústavních hodnot. Vedení se zcela ztotožňuje s cíli stávky a zejména pak s následujícím stanoviskem: „Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky pro celou společnost a kategoricky je odmítáme.“

Odkaz na stránku akce na facebooku najdete zde. Stávka se uskuteční před hlavní budovou FF UK.