Životní jubileum Jiřího Brabce

28. 10. 2019 oslaví své devadesáté narozeniny literární historik a editor doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc., po roce 1990 dlouholetý člen Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK. Během svého působení na FF UK vychoval hned několik generací literárních historiků, editorů a publicistů. V posledních letech spolupracoval a svou zkušeností a erudicí zaštiťoval řadu klíčových projektů, které modelují tvář oboru, jako jsou např. třísvazkové Dějiny nové moderny (FF JČU a FF UK), řídil kritické vydání díla Jaroslava Seiferta, klíčovým způsobem se podílí na vydávání díla T. G. Masaryka a na dalších projektech. Redakce fakultního bohemistického časopisu Slovo a smysl_Word and Sense se rozhodla připomenout jubileum Jiřího Brabce jednak dedikováním 32. čísla Slova a smyslu, jednak vydáním speciálního čísla tohoto časopisu, které obsahuje kompletní Bibliografii Jiřího Brabce z let 1951‒2019. Bibliografii sestavili Michael Špirit, Jiří Flaišman a Michal Kosák. Přejeme Jiřímu Brabcovi vše dobré, pevné zdraví a mnoho dalších plodných debat, které jsou pro plnohodnotnou existenci našeho oboru zcela nezbytné.