První svazek edice Limbus

Jako první svazek nové ediční řady Limbus, která vzniká ve spolupráci studentů a pedagogů ÚČLK, vychází novela Život na Měsíci K. J. Pleskače.

Název edice odkazuje k Limbu Dantovy Božské komedie, prvnímu kruhu Pekla. Dante a Vergilius se v něm setkávají s básníky, kteří se ničím neprovinili, ale přesto jsou odsouzeni k zatracení: konstelace času a víry, v nichž žili, neumožnila, aby byli přijati do nebe. Procházet limbem české literatury, hledat a vydávat autory zapomenuté a opomíjené, marginální a marginalizované bude hlavním úkolem naší edice.

Život na Měsíci, vyprávění o kosmické cestě českého měšťáka, sepsal mladý učitel a vlastivědný pracovník Pleskač v roce 1881. O pět let tak předjal (a zjevně inspiroval) Čechův Výlet pana Broučka do Měsíce. Jeho text, jedno ze zakladatelských děl domácí fantastiky, je i osobitým výrazem omezení a možností české společnosti na konci 19. století.