Pozvánka na obhajobu disertační práce

Čtvrtek 21. 11. 2019, 17:00, hlavní budova FF UK, m. č. 415

Obor: Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Jméno autora: Mgr. Klára Soukupová
Název práce: Autobiografie v kontextu teorie pozicionality
Jméno školitele: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Katedra české literatury PedF UK)