Aktuální informace k BZK/SZZK

Všechny bakalářské a navazující magisterské studenty si dovolujeme upozornit na aktuální informace týkající se bakalářských a státních závěrečných zkoušek:

  • Termíny červnových a zářijových BZK/SZZK zůstávají v platnosti, červencový termín vypisován nebude.
  • Termín odevzdání bakalářských prací obhajovaných v červnu 2020 se posouvá na 18. 5. 2020, u diplomových prací se termín posouvá na 25. 5. 2020.
  • Termín odevzdání bakalářských prací obhajovaných v září 2020 se posouvá na 12. 8. 2020, u diplomových prací se termín posouvá na 17. 8. 2020.
  • Tištěné exempláře prací se neodevzdávají, stačí vložit elektronickou podobu práce do SIS (do 24:00 příslušného data).
  • Podrobnější informace o průběhu obhajob a ústní části BZK/SZZK budou v předstihu zveřejněny.