2. 6. doc. Vojtěch mimořádně konzultuje v čase 12:30–14:00. Je možné konzultovat i osobně na fakultě (v takovém případě je potřeba nahlásit se den předem přes e-mail).