Zemřel Robert Burton Pynsent

28. prosince zemřel v Colchesteru v hrabství Essex anglický literární historik, editor a překladatel Robert Burton Pynsent (* 20. prosince 1943). Mnoho let působil jako profesor české a slovenské literatury na Škole slovanských a východoevropských studií, University College London. Jeho texty patří k základním oporám literárněvědné bohemistiky. Česky vyšly např. v knihách Pátrání po identitě (1996) a Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře(2008). Celý život zasvětil důsledné kritice omezenosti a sebestřednosti těch, kteří si nedali tu práci, aby se na literaturu dívali s otevřenýma očima a srdcem, vybaveni znalostmi a věděním. Jeho slovutné provokace osobní i myšlenkové nebyly bezúčelné manifestace sebe sama, ale otázkami a kritickými výzvami. Málokdo měl tolik síly jako on, aby z nás vydoloval skutečně rozumné odpovědi na své otázky. Někdy nás to bolelo, někdy jsme těm výzvám chtěli uniknout, zlenivělí akademickým provozem. Témata, která otevíral, se vždy zpočátku mnohým vzpírala, provokovala tak, jako jeho přímá, nekorektní, barvitá čeština porostlá nebývalými metaforami a slovními hrami. – Milý Roberte, neloučíme se, neodešel jsi vlastně nikdy.

(lh)