Výběrové řízení: studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024

Ústav české literatury a komparatistiky vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ na akademický rok 2023/2024. Jsou vypsána tato místa:

Universität Wien 4 místa 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Universität Leipzig 2 místa 6 měsíců Bc. (1), NMgr. (1)
Universität Hamburg 2 místa 10 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Eberhard Karls Universität Tübingen 1 místo 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Justus-Liebig-Universität Gießen 2 místa 5 měsíců NMgr.
Universität Konstanz 2 místa 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg 2 místa 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
University College London 2 místa 5 měsíců Bc., NMgr.
University of Glasgow 2 místa 5 měsíců Bc.
University of St Andrews 1 místo 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Università degli Studi di Roma ‚La Sapienza‘ 4 místa 10 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Università Ca‘ Foscari di Venezia 2 místa 10 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Università degli Studi di Udine 2 místa 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Sorbonne Université 2 místa 9 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Institut National des Langues et Civilisations Orientales 2 místa 9 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Uniwersytet Warszawski 1 místo 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Uniwersytet Gdański 2 místa 9 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Uniwersytet Śląnski w Katowicach 2 místa 10 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Tartu Ülikool (University of Tartu) 1 místo 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.

Studující ÚČLK mají možnost využít také:
– celofakultní smlouvy (Utrecht University; University of Regensburg; University of Bratislava)
– 4EU+ celouniverzitní smlouvy (University of Copenhagen; Heidelberg University; University of Milan)

Přednost ve výběrovém řízení budou mít uchazeči vyšších stupňů studia. Na místa ÚČLK se mohou přihlásit i studenti jiných oborů, upřednostněni však budou studenti ÚČLK. Pokud chtějí studenti jiných oborů vyjet přes smlouvy uzavřené ÚČKL, musejí na ÚČLK podstoupit konkurz (konkurz musejí podstoupit podle instrukcí FF UK také na domácí katedře). Pokud chce student ÚČLK vyjet na smlouvu jiného ústavu, musí se zúčastnit konkurzu na ÚČLK a získat nominaci.

Přihláška do výběrového řízení na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ musí obsahovat tyto části:

  1. motivační dopis
  • jméno a příjmení, e-mail, studijní obor a ročník studia
  • předpokládaný ročník studia v době výjezdu a preferovanou dobu výjezdu (ZS, LS)
  • údaj, zda jde o první, nebo opakovaný výjezd v rámci programu Erasmus+
  • případná znevýhodnění ve studiu (specifické zdravotní potřeby, sociální znevýhodnění, …)
  • maximálně tři univerzity pro zamýšlený studijní pobyt (v pořadí podle preferencí)
  • zdůvodnění, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (souvislost s tématem, i zamýšleným, bakalářské nebo diplomové práce a se specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty hodláte v zahraničí absolvovat a proč)
  1. stručný životopis (česky nebo anglicky, případně v jazyce plánované zahraniční univerzity)
  2. doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být min. B2)
  3. výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student/ka si vygeneruje v SIS) a další související výsledky (např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu)

Přihlášky zasílejte nejpozději do čtvrtku 9. března 12:00 na adresu marie.skarpova@ff.cuni.cz. Zároveň s tím je třeba se přihlásit do on-line aplikace (https://is.cuni.cz/webapps/).

Pohovor s uchazeči proběhne v pátek 10. března od 14. hod. v místnosti č. 411 (na hlavní budově); o přesné době jeho konání budou uchazeči informováni e-mailem 9. března.

Podmínky a pravidla pro výjezd a celý administrativní postup jsou k dispozici na stránkách FF UK: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/studijni-pobyty-erasmus/;. Základní informace viz též na http://erasmus.ff.cuni.cz.