Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu (paralelka od 10:50) dr. Králíkové se z kapacitních důvodů ruší.