Na děkanský sportovní den (pátek 28. 4. 2023) a rektorský sportovní den (středa 10. 5. 2023) se výuka na FF UK ruší (pokud nedošlo k individuální domluvě mezi mezi vyučujícím a studenty).