Knižní novinky

Ve Vydavatelství FF UK vychází sborník z česko-polské konference, která proběhla na FF UK v říjnu 2022. Sekci literárněvědných příspěvků editoval Jan Wiendl.

Anotace: Souborná pulikace Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna představuje příspěvky, které zazněly v rámci 27. ročníku česko-polské lingvo-literární konference uskutečněné v říjnu 2022 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zúčastnili se jí bohemisté a polonisté z Univerzity Karlovy a Varšavské univerzity. Příspěvky jazykovědné části knihy se zaměřují na výzkumy kognitivně lingvistické, především z oblasti kognitivní sémantiky, etnolingvistiky a teorie jazykového obrazu světa. Literárněvědní badatelé zkoumají různorodá tematická těžiště spřízněná s kognitivními přístupy k uměleckým a publicistickým textům české a polské provenience 19. a 20. století.

V nakladatelství Torst vychází Dílo Josefa Lederera, básníka z generace Jiřího Ortena a Ivana Blatného, s nimiž se také přátelil. Třebaže je jeho jméno méně známé, dvě Ledererovy sbírky vydané v anglickém exilu patří k vrcholům české poezie druhé poloviny minulého století a jedinečným způsobem završují typ elegie vycházející od Rilkových Elegií z Duina, na něž u nás navazoval právě Jiří Orten. Svazek obsahuje rozsáhlý výbor z Ledererovy satiry, publicistiky a korespondence a přináší výjimečné svědectví o české kultuře v exilu. Svazek edičně připravili Barbora Chybová (absolventka komparatistiky) a Josef Hrdlička.