Alena Kotšmídová: Knížky lidového čtení na příkladu Velmi utěšené a kratochvílné historie o krásné panně Mageloně (pozvánka na přednášku)

Všechny zájemce zveme na přednášku Knížky lidového čtení na příkladu Velmi utěšené a kratochvílné historie o krásné panně Mageloně, kterou prosloví Alena Kotšmídová. Uskuteční se ve středu 26. 4. 2023 od 14:10 v místnosti 300.

Alena Kotšmídová je absolventkou magisterského studia českého jazyka a literatury na FF UK. V roce 2021 obhájila doktorskou práci Transferts culturels et jeux littéraires. De la version française médiévale de la Belle Maguelonne à la version tchèque na Université de Bourgogne v Dijonu a na Johannes Gutenberg Universität v Mohuči. V letech 2019–2021 působila jako lektorka češtiny na Sorbonne Université, od roku 2022 je lektorkou českého jazyka a české kultury na institutu východních jazyků INALCO v Paříži.