Jan Rus oceněn prvním místem na Studentské literárněvědné konferenci

27.–28. 4. 2023 se v Brně uskutečnila Studentská literárněvědná konference, již organizoval Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury FF MU. V kategorii pregraduálních studentů zvítězil Jan Rus, student 3. ročníku bakalářského programu český jazyk a literatura na FF UK. Na konferenci vystoupil s příspěvkem „Kdo múž´ lásku zastaviti“ Antický aparát v básni Discursus Lypirona Václava Jana Rosy a barokní erotismus. Kolegovi k vítězství srdečně gratulujeme!

Seznam všech oceněných je zveřejněn zde.