Stanislav Rubáš: „Óda na radost“ v českých překladech a literárněhistorické interpretaci (přednáška v rámci Komparatistických střed)