První absolventi doktorského programu germanoslavistika

Dne 29. 5. 2023 byly obhájeny první disertace v mezinárodním doktorském programu germanoslavistika, který byl otevřen v režimu double dergree v akademickém roce 2019/2020, a to ve spolupráci Univerzity Karlovy a Univerzity La Sapienza Roma. Program je rozkročen přes několikerá pracoviště univerzity Filozofické fakulty UK (Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií, Ústav východoevropských studií, Fonetický ústav), sjednocuje velké množství akademiků různých specializací a utváří nové vztahy přes hranice oborů, univerzit a států. Tento program, který byl iniciován přední italskou bohemistkou prof. Annalisou Cosentino, se přes počáteční nesnáze dané pandemií úspěšně rozvíjí; v akademickém roce 2022/2023 v něm studuje 28 studentů.

Prvními absolventy se stali Thomas Hoehne a Maria Diletta Giordano. Vlastní obhajobu doprovodilo slavnostní setkání studentů, členů zkušebních komisí a vedení programu s představiteli univerzit. Za Univerzitu Karlovu se účastnil prorektor pro akademické kvalifikace prof. Jan Kuklík, za Univerzitu La Sapienza prof. Renato Masiani odpovědný za univerzitní doktorské programy.