Astrid Greve Kristensen stipendistkou v ÚČLK

Astrid Greve Kristensen, doktorandka na Université Sorbonne, získala stipendium Joachima Barranda a bude následující tři měsíce pobývat v Ústavu české literatury a komparatistiky. Bude se zde věnovat výzkumu spojenému s jejím disertačním tématem (Strangers in a Strange Land. The Returns of Orphans in Czech Literature of the 2000’s; školitelka prof. Clara Royer), v jehož rámci se bude zabývat mimo jiné díly Jáchyma Topola, Radky Denemarkové a Bianky Bellové. Akademický profil Astrid Greve Kristensen včetně detailního popisu jejího disertačního projektu je dostupný na webu CEFRES. Kolegyni přejeme úspěšný badatelský pobyt.