Seznamovací den komparatistiky (4. 10. 2023, Kampus Hybernská)

Každoroční setkání studentů (nejen) prvního ročníku magisterského oboru komparatistika na FF UK. Srdečně zveme také případné zájemce o studium a obor. Seznamte se s novými spolužačkami, spolužáky a vyučujícími, získejte důležité informace o průběhu a završení studia a poslechněte si, co vás letos čeká. Součástí programu je také představení grantového financování, publikačních možností a dalších oborových aktivit. Doražte ozbrojeni pertinentními dotazy, jelikož vás čekají rovněž panelové diskuze vyučujících a doktorandů. Po přesunu do Týnské literární kavárny následuje afterparty, jejíž součástí je také literárněvědný kvíz.

Harmonogram:

BLOK 1

10:50 – 11:00 — zahájení dne a představení spolku KOS
11:00 – 11:40 — přednáška doc. Mgr. Josefa Hrdličky, Ph.D. na téma „Co je to komparatistika?“ a představení předmětu Úvod do komparatistiky
11:40 – 11:55 — přednáška Mgr. Matouše Jalušky, Ph.D. a představení předmětu Úvod do komparatistiky
11:55 – 12:15 — seznamovací kolečko (představení studentů a vyučujících a jejich akademických zájmů, vypsaných předmětů a dosavadního výzkumu (bakalářských/diplomových prací)
12:15 – 12:35 — představení ústavu, studijního plánu, popř. státních zkoušek
12:35 – 13:00 — představení nových webových stránek oboru Komparatistiky (Mgr. Eva Krásová, Ph.D., doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.)

OBĚDOVÁ PAUZA 13:00 – 14:10

BLOK 2

14:10 – 14:30 — představení předmětu Teorie literatury a interpretace textu, pár slov k seznamům literatury a možnostem grantů (Mgr. Josef Šebek, Ph.D., Mgr. Eva Krásová, Ph.D.)
14:30 – 14:40 — pár slov o možnostech zahraničních výjezdů
14:40 – 15:00 — časopisy a možnosti publikace (Mgr. Ondřej Macl, Mgr. Julie Koblížková Wittlichová, Mgr. Josef Šebek, Ph.D.)
15:00 – 15:20 – rozprava o vlastních kurzech a dalších činnostech Mgr. et Mgr. Blanky Činátlové, Ph.D.

PAUZA 15:20 – 16:00

BLOK 3

16:00 – 16:50 — panelová diskuze vyučujících (doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D., Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D., Mgr. Eva Krásová, Ph.D., Mgr. Josef Šebek, Ph.D. ) mod. Jakub Vaněk
16:50 – 17:05 — představení Komparatistických střed (Mgr. Eva Krásová, Ph.D.)
17:05 – 17:50 — panelová diskuze doktorandů – pohled na obor, rady atd. (Martin Simota, Martina Mecco, Julie Koblížková Wittlichová), mod. Jakub Vaněk
17:50 – 18:00 — zakončení a pozvání na další akce KOSu

od 18:30 — afterparty v Týnské literární kavárně: literárněvědný kvíz a volná zábava