Mezinárodní 4EU+ konference “Facing familiar violence”, umělecké a literární praktiky autorek ve střední Evropě 20. a 21. století.