Konzultace dr. Šebka se z pracovních důvodů přesouvají ze čtvrtka 16. 5. na pátek 17. 5. v čase 10:00–11:00 a ze čtvrtka 23. 5. na pátek 24. 5. v čase 10:00–11:00, oboje v místnosti 19.