Náhradní výuka dr. Krásové v úterý 21. 5. ze zdravotních důvodů odpadá. Konzultace se tento týden přesouvají na středu na čas 14:00–16:00. Konzultace ze zdravotních důvodů zrušeny.