Kontakt

Adresa:
Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2
116 38  Praha 1

Úřední hodiny sekretariátu:
uclk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/sekretariat/

Telefonní číslo:
+420 221 619 229 (úterý, čtvrtek, pátek), +420 221 619 232 (pondělí, středa)

E-mail:
ceslit@ff.cuni.cz

Webová stránka:
uclk.ff.cuni.cz

Facebook:
www.facebook.com/uclkffuk
(správce Bc. Juan Zamora, z.juan@seznam.cz)

Ústavní koordinátor programu Erasmus+:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (marie.skarpova@ff.cuni.cz)

Garant přijímacího řízení:
PhDr. Václav Vaněk, CSc. (vaclav.vanek@ff.cuni.cz)

Úvod > Kontakt