Kontakt

Adresa:
Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2
116 38  Praha 1

Úřední hodiny sekretariátu a telefon:
uclk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/sekretariat/

E-mail:
ceslit@ff.cuni.cz

Webová stránka:
uclk.ff.cuni.cz

Facebook:
www.facebook.com/uclkffuk
(správce Bc. Ondřej Pavlík, ondypavlik@seznam.cz)

Ústavní koordinátor programu Erasmus+:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (marie.skarpova@ff.cuni.cz)

Garant přijímacího řízení:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (libuse.heczkova@ff.cuni.cz)

Úvod > Kontakt