Bakalářské studium

Ústav české literatury a komparatistiky realizuje ve spolupráci s ÚČJTK balakářský program: Český jazyk a literatura. Studovat jej lze jako jednooborový i jako dvouoborový.

Studijní plány jsou k dohledání zde.

Úvod > Studium > Bakalářské studium