Bakalářské studium

Ústav české literatury a komparatistiky realizuje ve spolupráci s ÚČJTK balakářské programy Český jazyk a literatura a Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Studovat je lze jako jednooborové i jako dvouoborové.

Studijní plány obou programů jsou k dohledání zde.

Povinná literatura (Bc.)
Bakalářská práce
Bakalářská zkouška
Výukové materiály
Úvod > Studium > Bakalářské studium