Povinná literatura (Bc.)

SOUPIS POVINNÉ LITERATURY

Soupis slouží jako vodítko k četbě pro ústní zkoušky ze základních literárněhistorických předmětů
a jako opora pro sestavení seznamu prostudované literatury předkládaného u bakalářské zkoušky.
Upozorňujeme studenty, aby věnovali pozornost úvodnímu textu v soupisu.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Povinná literatura (Bc.)