Kurzy CŽV

Kurzy celoživotního vzdělávání

 

 

Název kurzu Tvůrčí psaní – Jak se píše rodová kronika II
Lektor MgA. Zuzana Frantová
Termíny 24. 3. 2021, 28. 4. 2021, 19. 5. 2021, 9. 6. 2021, 29. 9. 2021, 27. 10. 2021, 24. 11. 2021, 8. 12. 2021, 19. 1. 2022, 23. 2. 2022 (středy v čase 17:30–19:30)
29. 9., 27. 10., 24. 11., 8. 12. 2021, 19. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6. 2022 (středy v čase 17:30–19:30) (Pozor, změna!)
Místo konání Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1, 116 38
Forma kurzu prezenční (v případě přetrvávající distanční výuky se kurz uskuteční online)
Anotace Kurz je určený všem absolventům úvodního kurzu Jak se píše rodová kronika. Na pokračovacím kurzu budeme rozvíjet základ rodové kroniky, stávající témata budeme prohlubovat a přidáme mnohá další. Samotnému bádání a psaní se kurzisté věnují individuálně při domácí přípravě, na společných setkáních pak prezentují výsledky své práce za uplynulé období. Hodně času budeme opět věnovat diskuzím a nově i prohlubování znalostí, které nám pomohou získávat další potřebné rodopisné údaje. Pokud nebude možné kurz realizovat prezenční formou, bude využit nástroj MS TEAMS. Lektorkou je MgA. Zuzana Frantová, která se vedení tohoto kurzu věnuje od roku 2013.
Cena kurzu 3 400 Kč (včetně DPH), pro studenty FF UK sleva 30 %
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře (níže na této stránce), a to do 15. 9. 2021 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (3 400 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (630200) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 15. 9. 2021 (včetně).

Podáním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

Úvod > Studium > Kurzy CŽV