Navazující magisterské studium

Ústav české literatury a komparatistiky realizuje tři navazující magisterské obory (všechny jako jednooborové a dva i jako dvouoborové):

Český jazyk a literatura (společně s ÚČJTK)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (společně s ÚČJTK)
Komparatistika

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium