Navazující magisterské studium

Ústav české literatury a komparatistiky realizuje tři navazující magisterské obory/programy:

Český jazyk a literatura (společně s ÚČJTK)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (společně s ÚČJTK)
Komparatistika

 

Studijní plány
Diplomová práce
Státní závěrečná zkouška
Povinná a další literatura (NMgr.)
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium