Seznam obhájených diplomových prací v letech (1966–1975)

 

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Brůžková-Jirásková, Marie 1966 Bohuslav Březovský
Fencl, Ivo 1966 „Květen“
Gheorghe, Dinica 1966 Jiří Fried – Časová tíseň
Hamanová, Růžena 1966 Teigova cesta k surrealismu
Hloušková, Jana 1966 Viktor Dyk – povídková tvorba
Hromočuková, Anna 1966 Arnošt Procházka – kritické práce z 90. let
Chmelová, Jitka 1966 Karel Čapek – kritik
Jarůšková, Jarmila 1966 Karel Matěj Čapek-Chod – grotesknost
Kostková-Bejčková, Jana 1966 Jiří Karásek ze Lvovic
Krákorová, Jana 1966 Česká proletářská poezie v letech 1920-1924: Wolkerův vztah k Devětsilu
Mihai, Dimucu 1966 Ivan Klíma
Miševová-Roušová, Irena 1966 Karel Čapek – O revoluci a revoluční kultuře
Mullerová-Šebestová, Věra 1966 Dramatická tvorba P. Kohouta
Pechar, Ivo 1966 Richard Weiner
Petersová, Jana 1966 František Gelner grafika a text
Řehák, Karel 1966 Předválečná a poválečná tvorba Vladimíra Holana
Sklenářová, Anna 1966 Bohumil Hrabal: monografie
Šnorek, Luděk 1966 F. X. Šalda a ruská literatura
Vaníčková, Jana 1966 Próza Edvarda Valenty
Vojčíková-Coubalová, Blanka 1966 Využití pohádky v české literatuře 90. let
Wunschová, Marie 1966 Pojetí hrdiny v české světské epice 1. pol. 14. století
Zavadilová, Štěpánka 1966 K. Čapek – vztah k revoluci v zrcadle publicistiky a tvorby
Zemanová, Blanka 1966 Norbert Frýd
Bejvančický, Jaromír 1967 Vztah Bohumila Polana k moderně: studie k jeho kritickému dílu
Camciuc, Constantin 1967 F. X. Šalda – jeho vztahy ke kulturnímu dědictví
Černohorská, Eva 1967 Anarchismus v české litertuře 1897 – 1907: časopis Nový kult – Práce – Šibeničky
Dlouhý, Miloslav 1967 Liturgické hry 14. století a divadelní hry Šimona Lomnického z Budče
Doubrava, Miloslav 1967 Kategorie lidovosti a dílo Františka Halase
Fraňková, Alena 1967 Vypravěčská próza Josefa Štefana Kubína
Holá, Ivana 1967 Próza Devětsilu v dvacátých letech
Jarešová, Marie 1967 Příbuznost problémů v Zeyerově Domě U ton. hvězdy a Dostojevského Zločinu a trestu
Jetmarová, Bronislava 1967 Viktor Dyk – vztah k Moderní Revue
Korbrová, Zuzana 1967 Jaroslav Durych
Košťálová, Jana 1967 K literárnímu stylu Růženy Svobodové
Kroužilová, Ludmila 1967 Biblické obrazy a motivy v meziválečné poezii
Kudrická, Evženie 1967 Neoklasicistické tendence v české předválečné próze
Mališ, Otakar 1967 František Halas: Nikde: pokus o určení smyslu
Matějovicová, Milada 1967 Psychologické romány V. Řezáče
Maxová, Danuše 1967 Josef Škvorecký: pokus o monografii
Novotná-Mivaldová, Dana 1967 Novinář J. Weil Jaroslava Novotná: Problematika osamocení v žid. otázce po r. 1945
Oehmová, Hana 1967 Modifikace Jeřábkovy tvorby z 20. let
Peterka, Josef 1967 Prolegomena k obsahovému rozboru
Procházka, Miroslav 1967 Příspěvek k problematice literatury a umění
Růžičková, Jitka 1967 Od proletářské poezie k poetismu ve slov. poezii 20. let
Řežábková, Marie 1967 Josef Karel Šlejhar: vývojové fáze tvorby
Slovák, Antonín 1967 Humor a komika v kázáních B. H. Bilovského
Šilhanová, Marie 1967 Mýtus a jeho funkce v díle J. Zeyera
Škardová, Milena 1967 Vlastenecká vlna prózy pro mládež na přelomu 30. a 40. let
Šmíd, Josef 1967 Česká literární fronta v žurnalistickém boji proti fašismu v 2.pol. 30. let
Šulcová, Jana 1967 V. Dyk: vztah k anarch. hnutí v české literatuře
Viktora, Viktor 1967 Literární dílo Jana Grylla staršího z Gryllova
Vohrnová, Marie 1967 Anarchismus v české litertuře 1897–1907: časopis Nový kult – Práce – Šibeničky
Žákovcová, Jiřina 1967 Zájem o přírodu v cestopisech 16. století: pokus charakterizovat některé tendence a typy
Balík, Miroslav 1968 Kozinovské motivy v české literatuře
Bělovský, Jiří 1968 F. X. Šalda a próza v období 1918–1928
Binar, Vladimír 1968 Jakub Deml: vymezení vnitřního vývoje osobnosti a díla
Čivrná, Jitka 1968 Šaldovy názory na literárněvědné směry a proudy
Frolíková, Věra 1968 František Hrubín
Havlíková, Olga 1968 Šaldův vztah k francouzské literatuře
Hrbáčková, Olga 1968 Staročeské proroctví jako literární útvar
Jelenová, Marta 1968 Umělecký vývoj Josefa Kocourka
Křížková, Marie 1968 Prózy v kontextu Ortenova díla
Macura, Vladimír 1968 Neologismus ve struktuře Halasova díla
Neumannová,Vendula 1968 Cesta E. Štorcha od vědy k beletrii
Nováková, Milada 1968 J. Škvorecký – vztah k americké literatuře
Peřina, Josef 1968 RKZ v kontextu literatury poč. 19. století
Pluhař, Emanuel 1968 Systémová jednota Hrubínovy lyriky
Říha, Ladislav 1968 Spory o Švejka
Studnička, Pavel 1968 Miroslav Hanuš / osobnost a dílo
Stuchlíková, Ludmila 1968 K některým otázkám mladé slovenské prózy po roce 1956
Svobodová, Marie 1968 Novelistická tvorba Alfonze Bednára
Sýkorová, Stanislava 1968 Dokumentaristické rysy v díle Adolfa Branalda
Šimková, Věra 1968 Básnický typ Miroslava Válka
Šmausová, Marie 1968 Člověk a válka v díle Rudolfa Jašíka
Valisová, Ludmila 1968 Milostná lyrika v 17. století: rozbor a začlenění do staršího vývoje milostné poezie
Vaňková, Jaroslava 1968 Milan Kundera
Veleva, Ludmila 1968 Arbesova romaneta
Vodička, Karel 1968 Otokar Fischer – kritické dílo
Vrbovec, Michal 1968 Tragikomično v díle Bohumila Hrabala
Benda, Václav 1969 Ladislav Klíma: pokus o genetický rozbor díla
Bodlák, Miroslav 1969 K tematice a kompozici Holanovy epiky
Boldt, Frank 1969 Básnické umění Felixe Kadlinského ve vztahu k Fridrichovi von Spee: příspěvek k hodnocení českého literárního baroka
Boryslawská, Zuzana 1969 Konflikty v díle Karla Hynka Máchy
Císařová, Maria 1969 Řezáčovy psychologické romány
Čeřovská, Eva 1969 Příspěvek k problematice dramatické výstavby českých biblických her předbělohorského období
Hájek, Miloš 1969 Psychiatricko-literárněvědná metoda
Jakubcová, Lidmila 1969 Pojetí snu a skutečnosti v díle Jana Weisse
Janatová, Hana 1969 Podoby symbolického označení v Březinově a Vančurově díle
Konigsmark, Václav 1969 Vypravěč – fabule – jejich funkce ve významové výstavbě povídek J. Nerudy, A. P. Čechova a K. Čapka
Kopecká, Jana 1969 Géza Včelička
Kopecká, Radmila 1969 Slovenská lyrizovaná próza: pokus o Františka Švantnera : příspěvek k problematice
Kovářová, Zdenka 1969 Francouzský “ nový román “ a česká próza: pokus o postižení charakteru příbuznosti
Mánek, Bohuslav 1969 Jiří Kolář a poezie města: k problematice poetiky “ poezie města „
Milota, Karel 1969 Systémové tendence v současné české literatuře
Mohammedová, Eva 1969 Analýza románu K. Světlé Kříž u potoka
Nobilis, Jaroslav 1969 Dílo Romana Haška
Novák, Václav 1969 Mladá česká poezie 60. let
Pitrová, Naděžda 1969 Povídka z přírody v moderní próze pro mládež
Stark, Stanislav 1969 Struktura próz Richarda Weinera
Suda, Kristián 1969 Problém metaforiky v Pečetním prstenu Josefa Palivce
Ustyanovičová, Vlada 1969 Charles Baudelaire „Květy zla“: porovnání českých překladů zejména s přihlédnutím ke zvukové podobě básní
Veselá, Jasna 1969 Problém epičnosti (Próza M. Kundery)
Vodičková, Hana 1969 Josef Hora: Máchovské variace
Bednář, Václav 1970 M. Kundera – spisovatel intimních lidských citů a vztahů
Bláha, Pavel 1970 Intonační princip větné výstavby v moderní české próze
Dobruská, Naděžda 1970 Kritické dílo Elišky Krásnohorské
Horálek, Jan 1970 Princip věcnosti v současné české próze
Hradská, Viktorie 1970 Oldřich Mikulášek
Hrušková, Jaroslava 1970 Fantastické prvky v díle Jana Weisse (1927-1946)
Charbuský, Miloš 1970 K významové výstavbě Erbenových balad
Jakeš, Josef 1970 České a německé velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí: na srovnávacím základě
Jandová-Tymplová, Hana 1970 Jiráskovy Staré pověsti české (rozbor)
Jech, Josef 1970 Jilemnicko v životě a díle J. Havlíčka
Kolomazníková, Markéta 1970 Románová tvorba Jarmily Glazarové: s přihlédnutím na vztah díla k autobiografii
Lábler, Miroslav 1970 Film a román
Lochmanová, Marcela 1970 Ženská postava v románě Benjamina Kličky
Maršíček, Jan 1970 Krajina v díle K. V. Raise
Matějka, Jiří 1970 Umělecké mládí Karla Čapka
Morávková, Jana 1970 Motiv ženy v díle Fráni Šrámka
Odehnalová, Libuše 1970 Česká životopisná beletrie: příspěvek k problematice literárního žánru
Ostrovská, Naděžda 1970 Jaroslav Putík: monografie
Pechová, Drahoslava 1970 Beletrie Ladislava Klímy
Plecháček, Miloslav 1970 Rým české lidové písně
Rulf, Jiří 1970 Charakter světa v básnickém díle J. Wolkera
Šamalová, Blažena 1970 Typizace románových postav v dílech F. Háje a J. V. Plevy
Šmejcová, Milada 1970 Osobnost a dílo Jana Petruse
Šternerová, Libuše 1970 Kritické dílo Marie Pujmanové
Thorovský, Stanislav 1970 Český expresionismus, zvláště v díle bratří Čapků (1915-1925)
Tušl, Jiří 1970 K významové a tvarové otázce současného českého románu: Pokus o strukturální analýzu románu Ludvíka Vaculíka Sekyra
Václavíková, Marie 1970 Význam deníků a korespondence pro poznání života a díla Karla Hynka Máchy
Zavřelová, Věra 1970 Jaroslav Durych a baroko
Adam, Jan 1971 Šaldova kritická metoda rozboru poezie
Balcarová, Marie 1971 Vývoj prózy M. Pujmanové k románu Lidé na křižovatce
Blechová, Darina 1971 Milan Rúfus: hledání poezie a člověka
Burešová, Iva 1971 Oblast tajemného v detektivní tvorbě Karla Čapka a G. K. Chestertona
Frutos, Juan 1971 Jan Neruda
Frýdlová, Pavla 1971 Jiří Orten: k interpretaci básnického díla a osobnosti
Gebauerová, Libuše 1971 Motivická a kompoziční výstavba novel Alfonze Bednára
Holečková, Helena 1971 Prozaická tvorba Vladimíra Neffa ve třicátých a čtyřicátých letech
Hrubá, Jaroslava 1971 Z problematiky genetických a typologických vlastností Bassových próz
Klásková, Viktorie 1971 Výstavba postav v některých psychologických prózách Jaroslava Havlíčka
Krejčí, Alena 1971 Dva básníci jedné generace: z problematiky vztahů mezi J. Wolkerem a K. Bieblem
Kusová, Bedřiška 1971 Otázky sociální balady v epice třicátých let
Merglová, Bohumila 1971 K. Čapek v literárněvědném a literárněhistorickém materiálu
Míšková, Jaroslava 1971 Obraz jižních Čech v díle Jana Čarka a Ladislava Stehlíka
Naušová, Michaela 1971 Jiří Daniel: analýza a interpretace pozůstalosti
Pešková-Volfová, Růžena 1971 Myšlenková problematika básnických sbírek Antonína Sovy z konce devatenáctého století
Ploháková, Eva 1971 Karel Konrád – typ lyrické prózy
Popelová, Irena 1971 Problémy regionální literatury a literární vědy v západočeském kraji
Procházková, Helena 1971 Biografický román jako moderní forma historického románu
Procházková, Ludmila 1971 K významovýn a estetickým otázkám Čapkovy trilogie
Steklačová, Růžena 1971 Z problematiky syžetové a významové výstavby próz Ladislava Fukse
Stránská, Drahoslava 1971 Český mýtus v lit. podání v kronice tak řeč. Dalimila a v Kronice české V. Hájka z Libočan
Sybolová, Daniela 1971 Příspěvek k typologii současného románu: se zřetelem k Páralově tvorbě
Šmída, Luboš 1971 Epika s pohraniční tematikou
Špinarová, Jana 1971 Příbramské motivy v díle Jana Drdy
Šrámková-Francová, Alena 1971 Próza Jiřího Wolkera v kontextu proletářské poezie
Vilém Vránek 1971 Z problematiky současné české poezie Eva Weinerová: Próza J. Ortena
Bajtková, Gabriela 1972 Postavy žen v díle Vladislava Vančury
Bauer, Jan 1972 Styl českého lyrického dramatu
Bečvářová, Anna 1972 Gustav Pfleger Moravský
Berka, Miloslav 1972 K typologii románu K. M. Čapka-Choda: vypravěč a technika vyprávění v Turbíně
Bouček, Zdeněk 1972 Karel Čapek: ohlas a výklad díla v německé jazykové oblasti
Brožková, Jaroslava 1972 Tematika Rožmberků v české literatuře
Čejka, Josef 1972 Josef Čapek – literární tvorba 30. let
Čepelák, Jiří 1972 Vančurovy prózy ve filmové realizaci
Černá, Helena 1972 Dramata Františka Hrubína
Dvořáková, Libuše 1972 Hry Ivana Vyskočila
Hetych, Josef 1972 Divadelní a písňový text J. Suchého (1958-62)
Hnátková, Libuše 1972 Západočeský písmák V. J. Mašek
Horáčková, Miroslávka 1972 Funkce přímé řeči a její formy v Labyrintu světa a ráji srdce
Chlebečková, Lenka 1972 Zrod klasika moderní české literatury: z problematiky první fáze Olbrachtovy tvorby
Janoušková, Bohumíra 1972 Tradice Arbesova romaneta a její vývoj v české literatuře 20. století
Korečková, Věra 1972 K otázkám expresionismu v próze Jaroslava Hůlky
Kubíková, Ludmila 1972 Vzájemný vztah textu a iluminací v Štítenském traktátu “ O smrti mládence bujného „, napsaném v tzv. Krumlovském sborníku
Lepenková, Marie 1972 Próza Josefa Kocourka
Mareš, Jan 1972 Česká a slovenská literatura v DP / Družstevní práce
Mravcová, Marie 1972 Literárněteoretické názory Karla Čapka
Pechová, Blanka 1972 Socialisticko-realistická próza M. Majerové pro děti a mládež
Pešková, Ivana 1972 Fejetonistické romány Karla Poláčka
Plavcová, Alena 1972 Výstavba prozaického textu Julia Zeyera Samko Pták
Poláková, Eva 1972 Typizace v románech Gustava Pflegra-Moravského
Slavíková, Eva 1972 Monumentalita v díle Vladislava Vančury
Smrčka, Václav 1972 Osobnost a dílo spisovatele Jana Morávka
Starý, Zdeněk 1972 Příspěvky k Mukařovského pojetí estetické funkce
Svobodová, Alena 1972 Josef Sekera – osobnost a dílo
Šindelková, Yvonna 1972 Estetické hodnoty Chelčického „Siety vieřy“
Šmídová, Zdena 1972 Próza Vítězslava Nezvala
Špryslová, Jitka 1972 K otázce historického románu
Štěpánek, Jan 1972 B. Hrabal: Bambini di Praga 1947, Taneční hodiny pro starší a pokročilé (popis metody)
Štěpánková, Marie 1972 Smyslová skutečnost v nábožensko-moralistických traktátech knížek šesterých od Tomáše Štítného
Wiesnerová, Milena 1972 K zvukové výstavbě Gellnerovy lyriky
Záhoříková, Marta 1972 Karel Čapek: výklad a ohlas díla v Sovětském svazu
Blažková, Miloslava 1973 Julius Zeyer v pojetí Julia Fučíka
Boháč, Jaromír 1973 Kulturní rubrika Rudého práva ve 20. letech
Bubalo, Bojana 1973 Typologické srovnání Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník a Andričovy povídky Alija Djerzelez
Buzková, Věra 1973 Symbolické a alegorické zobrazení v poezii Jana Nerudy
Dolejší, Jiřina 1973 Z česko-francouzských literárních vztahů na přelomu 19. a 20. století
Dulková, Věnceslava 1973 B. Václavek a metoda literární kritiky
Dvořáček, Petr 1973 K některým aspektům díla Františka Švantnera
Endrýs, Jan 1973 Umělecké teorie poetismu v souvislosti s vývojem evropských avantgard
Erbenová, Eva 1973 Pojetí člověka a světa v prózách Ladislava Fukse
Fejglová, Eva 1973 Vývoj počáteční básnické tvorby A. Sovy od realismu k impresionismu
Heyduková, Alena 1973 Literárněvědné dílo V. B. Nebeského
Hošna, Jiří 1973 Literární portrét svatého Václava v českých legendách do poloviny jedenáctého století
Chocholatá, Alexandra 1973 Spor K. Čapka o literární kritiku a o Šrámkovu Past
Kahovcová, Alena 1973 Počátky tvorby Vladimíra Holana
Mayerová-Kacetlová, Věra 1973 Česká zpracování dvou německých knížek lidového čtení
Motlová, Milada 1973 Trojí básnické vyjádření Františka Halase v letech 1938-1940
Mrázová, Marta 1973 Kompoziční výstavba Páralových próz
Nováková-Kodetová, Marie 1973 Literárněhistorická monografie Josefa Lady
Nytrová, Olga 1973 Proměny ve způsobu básnického vidění a vytváření metafory v české poezii od Máchy k Halasovi
Otake, Kunihiro 1973 Postavy a svět v próze E. Basse
Pognanová-Kudělková, Markéta 1973 Náměstí Republiky Marie Majerové: jako typ generačního románu
Přibylová, Věra 1973 Z problematiky Jašíkova díla
Ričlová, Miloslava 1973 Rozbor Hrubínovy Romance pro křídlovku
Rottová, Eva 1973 Básnická tvorba Zdeňka Kriebla pro děti
Rozsypalová, Libuše 1973 Reflexívní prvky v moderní slovenské próze
Steinerová, Růžena 1973 Autobiografické prózy a zápisky v uměleckém vývoji Terézy Novákové
Šlechtová, Jana 1973 Nedobytá vítězství: povídková tvorba Boženy Němcové v kontextu české literatury od let devadesátých
Štursová, Eva 1973 Vývoj ženské hrdinky M. Majerové
Tichavská, Kateřina 1973 Dívčí hrdinka v minulosti a v současné literatuře pro mládež
Váňová, Stefanka 1973 Srovnávací studie historicko-dramatické tvorby A. Jiráska a Ivana Vazova
Veselá, Anna 1973 Próza Rudolfa Slobody
Vrbová, Jaroslava 1973 Chvála pohledu: prózy Miroslava Horníčka
Zedníková, Helena 1973 Petr Křička – básník
Ajvaz, Michal 1974 Vztah stylu a ideové stránky u prozaického díla
Čápová, Hana 1974 Historická tragédie Lumírovců
Čeliš, Jan 1974 Próza Jiřího Mahena
Hanel, Bohuslav 1974 Erben a májovci
Hanušová, Hana 1974 K typologii současné uměleckonaučné literatury pro mládež
Hartigová, Hana 1974 Úloha moderní revue v seznamování s francouzskou literaturou
Horecká, Jana 1974 K otázce literárních koncepcí v lumírovském období
Hůlková, Zdena 1974 Generační obraz války v románu Karla Konráda Rozchod!
Chocenský, Karel 1974 Fantastické prvky v díle Jana Weisse
Jakešová, Renata 1974 Kronika česká Václava Hájka z Libočan jako dílo umělecké
Kaštánková, Dana 1974 Lyrizovaná próza Margity Figuliové a básnická próza Jarmily Glazarové: Tri gaštanové kone a Advent
Klinecká, Eva 1974 Dělnická poezie /1870-1920/
Koukalová, Blanka 1974 Pojetí skutečnosti v díle Jana Drdy: z problematiky románu „Městečko na dlani“
Kučaba, Miroslav 1974 Vztah Karla Matěje Čapka-Choda k realitě v románu “ Antonín Vondrejc „
Plánská, Božena 1974 Sociální romány Jakuba Arbesa
Sehnal, Jan 1974 Výtvarné motivy a prvky v básnickém díle Karla Hlaváčka
Seidlmayerová-Ungrová, Jaroslava 1974 Geneze a vývoj Holanovy epiky
Semeráková, Jana 1974 Člověk a moderní doba
Součková-Petrlová, Jana 1974 Beletrizační tendence v traktátu Masopust Leandera Rvačovského
Šandová, Olga 1974 Žánr reportáže v tvorbě Ivana Olbrachta
Šebestová-Procházková, Hana 1974 Novost básnického stylu Komenského duchovních písní
Tokarská, Věra 1974 Dětské postavy v díle Ladislava Fukse: jednání a postoj mladého hrdiny v situaci ohrožení
Vlasatá, Jarmila 1974 K problému symbolismu v poezii devadesátých let
Volfová, Lea 1974 Eduard Štorch: autorský typ uměleckonaučné prózy
Formánková, Romana 1975 Čapkova románová trilogie: ohlas trilogie v kritice
Kasík, Pavel 1975 Portrét básníka Milana Rúfuse
Lázňovská, Miloslava 1975 Z problematiky díla Ivana Horvátha
Linhartová, Marie 1975 Publicistické dílo Boženy Němcové ve vztahu k dílu beletristickému
Padilla, Ivan 1975 Dynamika a originalita avantgardních směrů v české literatuře v období mezi dvěma světovými válkami
Rektorová, Dagmar 1975 Postava v literárním díle a její konkretizace v tvorbě Jarmily Glazarové
Suchá, Iva 1975 Románová tvorba Vladislava Vančury v třicátých letech
Vojtová, Alexandra 1975 Julius Fučík jako divadelní kritik
Zajíčková, Marie 1975 Josef Kainar: výklad tvůrčího vývoje i osobnosti Josefa Kainara v historickém sledu jeho fází
Buriánek, František
Zimáková, Helena 1975 Románová tvorba Jaroslava Havlíčka demonstrovaná dílem Neviditelný
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam obhájených diplomových prací v letech (1966–1975)