Povinná a další literatura (NMgr.)

Seznam základních textů pro studium programu Český jazyk a literatura
a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Seznam základních textů pro studium programu Komparatistika

Soupisy slouží jako vodítko pro průběžnou četbu během navazujícího magisterského studia
a jako opora pro sestavení seznamu prostudované literatury předkládaného u státní závěrečné zkoušky.
Upozorňujeme studenty, aby věnovali pozornost úvodnímu textu v soupisech.

 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Povinná a další literatura (NMgr.)