Český jazyk a literatura (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
LETNÍ SEMESTR 2018/2019 (LITERÁRNÍ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
Povinné předměty
ABO100353 Základy literární historie II 2/0 4 dr. Merhaut čtvrtek 10:50–12:20 300
ABO500811 / ABO500825 (pouze přednáška – kód pro dvouoborové studenty) Poetika poezie, prózy a dramatu II A / Poetika poezie, prózy a dramatu II B 2/0 4/3 prof. Bílek pondělí 10:50–12:20 300
0/2 dr. Králíková úterý 10:50–12:20 412
0/2 dr. Králíková úterý 15:50–17:20 409
0/2 dr. Šebek čtvrtek 14:10–15:40 412
0/2 dr. Šebek čtvrtek 15:50–17:20 411
PVP 2: Čtení děl
ABO500813 Čtení děl starší české literatury 2/0 3 dr. Škarpová úterý 12:30–14:00 300
ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století 2/0 3 dr. Vaněk čtvrtek 12:30–14:00 300
PVP 4: Literární historie I / PVP 5: Literární historie II
ABO100068 / ABO100030 Starší česká literatura 2/0 6/4 dr. Škarpová středa 15:50–17:20 300
0/2 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
0/2 doc. Hošna čtvrtek 15:50–17:20 412
ABO100068 (kód za přednášku i seminář za 6 kreditů – písemná práce) / ABO100030 (kód pro seminář za 4 kredity – ústní zkouška)
ABO100117 / ABO100049 Česká literatura 19. století 2/0 6/4 dr. Vaněk středa 10:50–12:20 300
0/2 dr. Merhaut úterý 14:10–15:40 413
0/2 dr. Vaněk středa 12:30–14:00 412
0/2 dr. Merhaut čtvrtek 9:10–10:40 413
ABO100117 (kód za přednášku i seminář za 6 kreditů – písemná práce) / ABO100049 (kód pro seminář za 4 kredity – ústní zkouška)
ABO100282 / ABO100281 Česká literatura 20. století I 2/0 6/4 doc. Wiendl úterý 9:10–10:40 300
0/2 prof. Vojvodík úterý 10:50–12:20 413
0/2 doc. Vojtěch úterý 14:10–15:40 411
0/2 dr. Vaněk čtvrtek 10:50–12:20 411
ABO100282 (kód za přednášku i seminář za 6 kreditů – písemná práce) / ABO100281 (kód pro seminář za 4 kredity – ústní zkouška)
ABO100106 / ABO100105 Česká literatura 20. století II 2/0 6/4 dr. Špirit úterý 10:50–12:20 300
0/2 prof. Holý pondělí 12:30–14:00 409
0/2 dr. Špirit úterý 12:30–14:00 412
0/2 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
ABO100106 (kód za přednášku i seminář za 6 kreditů – písemná práce) / ABO100105 (kód pro seminář za 4 kredity – ústní zkouška)
PVP 6: Specializační semináře (literární) / PVP 7: Literární semináře / PVP 6: Literární seminář (předměty z této nabídky si studenti zapisují až od druhého ročníku bakalářského studia)
ABO500415 Z dějin kritického myšlení v Čechách: Časopisectví a jeho proměny 0/2 4 doc. Vojtěch pondělí 9:10–10:40 411
AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II 0/2 4 prof. Holý pondělí 10:50–12:20 409
ABO500429 Obraz a text II 0/2 4 dr. Činátlová pondělí 12:30–14:00 H18
ABO500430 Středoevropská literatura 0/2 4 dr. Činátlová pondělí 14:00–15:40 H18
ABO300820 Nakladatelská praxe 3/0 4 dr. Pistorius pondělí 14:10–16:35 409
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 4 dr. Pistorius pondělí 16:45–18:15 409
ABO500407 Montaignovy eseje a Pascalovy paradoxy. O individuální existenci a lidském údělu 0/2 4 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 H18
ABO500097 Vybrané kapitoly z lyriky 30. let 20. století 0/2 4 doc. Wiendl úterý 10:50–12:20 411
AKM500113 Instrumenty a typy literární krajinomalby (se zaměřením na světovou a českou literaturu 18.-19. století) 0/2 4 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 H18
ABO100462 Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století 0/2 4 dr. Merhaut úterý 12:30–14:00 413
ABO700245 L’autobiographie comme quête d’identité 0/2 5 Mgr. Janišová úterý 14:10–15:40 300
ABO500406 Písničkáři v české kultuře 70. a 80. let 20. století 0/2 4 prof. Holý úterý 14:10–15:40 409
ABO500421 Politika, ideologie a propaganda v kultuře 0/2 4 dr. Andreas úterý 17:30–19:00 409
ABO500410 A Man with Oar – Ulysses as a character and paradigm in medieval literature 0/2 5 dr. Jaluška středa 9:10–10:40 H18
ABO500409 Praktické teorie a středověké texty: Parzival 0/2 5 dr. Jaluška středa 10:50–12:20 H18
ABO500413 Forma, politické nevědomí, utopie, postmodernismus. Čtení (podle) Fredrica Jamesona 0/2 4 dr. Šebek středa 12:30–14:00 413
ABO500423 Hermann Broch v Čechách 0/2 5 dr. Topor středa 14:10–15:40 409
ABO500064 Děti a rodinný život knížat, králů a aristokracie v konfrontaci měšťanstvem 0/2 3 doc. Hošna středa 15:50–17:20 412
ABO500408 Poezie v exilu 0/2 4 dr. Hrdlička středa 15:50–17:20 H18
ABO500414 Historia o těžkých protivenstvích církve české 0/2 5 dr. Škarpová středa 17:30–19:00 411
ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang 0/2 4 Mgr. Tassanyi středa 17:30–19:00 409
ABO100649 Základy ediční a redakční práce II 0/2 4 dr. Vaněk čtvrtek 9:10–10:40 411
ABO500405 Básník Bob Dylan 0/2 4 prof. Bílek čtvrtek 10:50–12:20 409
ABO500420 Literatura pro děti jako problém 0/2 4 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 15:50–17:20 409
ABO500283 Karel Čapek 1890-1938: Autor pro naši dobu? 0/2 4 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (blokově) 300
ABO100629 Poezie nahlas 0/2 4 Mgr. Čermochová čtvrtek 17:30–19:00 413
ABO500418 Popkulturní tropologie a naratologie: případová studie Modern Family 0/2 4 dr. Krásová čtvrtek 17:30–19:00 409
ABO500419 Na cestě k Lazebníkovi. K poetice a estetice prózy R. Weinera 0/2 4 doc. Málek pátek 9:10–10:40 411
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).
Úvod > Studium > Rozvrh > Český jazyk a literatura (Bc.)