Český jazyk a literatura (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČJL – LETNÍ SEMESTR 2017/2018
(LITERÁRNÍ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
Povinné předměty
ABO100353 Základy literární historie II 2/0 4 dr. Merhaut čtvrtek 12:30–14:00 300
ABO500811 / ABO500825 (pouze přednáška – pro dvouoborové studenty) Poetika poezie, prózy a dramatu II A / Poetika poezie, prózy a dramatu II B 2/0 4/3 prof. Bílek pondělí 10:50–12:20 300
0/2 dr. Králíková úterý 10:50–12:20 412
0/2 Mgr. Soukupová středa 10:50–12:20 413
0/2 dr. Šebek čtvrtek 14:10–15:40 411
0/2 dr. Šebek čtvrtek 15:50–17:20 411
PVP 2: Čtení děl
ABO500813 Čtení děl starší české literatury 2/0 3 dr. Škarpová úterý 14:10–15:40 300
ABO500819 Čtení děl české literatury 19. století 2/0 3 dr. Vaněk středa 9:10–10:40 300
PVP 4: Literární historie I / PVP 5: Literární historie II
ABO100030  / ABO100068 (pouze seminář) Starší česká literatura 2/0 6/4 dr. Škarpová středa 15:50–17:20 300
0/2 dr. Škarpová úterý 12:30–14:00 411
0/2 doc. Hošna čtvrtek 15:50–17:20 412
ABO100049  / ABO100117 (pouze seminář) Česká literatura 19. století 2/0 6/4 dr. Vaněk středa 10:50–12:20 300
0/2 dr. Merhaut úterý 14:10–15:40 413
0/2 dr. Vaněk čtvrtek 10:50–12:20 411
ABO100049 / ABO100282 (pouze seminář) Česká literatura 20. století I 2/0 6/4 doc. Wiendl úterý 9:10–10:40 300
0/2 prof. Vojvodík úterý 10:50–12:20 413
0/2 doc. Vojtěch úterý 14:10–15:40 411
0/2 dr. Vaněk středa 14:10–15:40 413
ABO100105 / ABO100106 (pouze seminář) Česká literatura 20. století II 2/0 6/4 dr. Špirit úterý 10:50–12:20 300
0/2 dr. Špirit pondělí 9:10–10:40 409
0/2 prof. Holý pondělí 12:30–14:00 413
0/2 prof. Holý úterý 15:50–17:20 423
PVP 6: Specializační semináře (literární) / PVP 7: Literární semináře / PVP 6: Literární seminář
AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II 0/2 4 prof. Holý pondělí 10:50–12:20 413
ABO700205 Obraz a text 0/2 3 dr. Činátlová pondělí 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700206 Od karnevalu k pornografii 0/2 3 dr. Činátlová pondělí 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO100484 Česká undergroundová literatura 0/2 3 dr. Machovec pondělí 15:50–17:20 409
ABO700227 „Vím, jak to chodí se slovy“. Trubadúrská poezie, její moc a tradice 0/2 3 dr. Jaluška pondělí 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO500182 Sci-fi ve škole 0/2 3 doc. Heczková + Mgr. Tassanyi pondělí 17:30–19:00 409
ABO700228 Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures 0/2 4 dr. Jaluška / Mgr. Šorm pondělí 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO500368 Kapitoly z dějin (literárně) kritického myšlení v Čechách 0/2 3 doc. Vojtěch úterý 9:10–10:40 411
ABO700208 Eseje Michela de Montaigne: lidský úděl ‒ subjekt v proměnách času ‒ „poznej sebe sama“ ‒ obhajoba jinakosti ‒ dialogy s předchůdci i dobou 0/2 3 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
AKM500113 Instrumenty a typy literární krajinomalby (se zaměřením na světovou a českou literaturu 18.-19. století) 0/2 3 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
AZS500103 Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století II 0/2 4 prof. Holý úterý 10:50–12:20 411
AZS500105 Téma šoa ve středoevropských literaturách II 0/2 4 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
ABO700224 Kritický sborník (1981–2001): osobnosti a kritika v době (ne)svobody 0/2 3 Mgr. Malá + Mgr. Šnellerová úterý 12:30–14:00 bude doplněno
ABO700211 Současná česká literatura v diskusi 0/2 3 dr. Králíková úterý 14:10–15:40 412
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 3 dr. Pistorius úterý 14:10–15:40 409
ABO300820 Nakladatelská praxe 0/2 3 dr. Pistorius úterý 15:50–18:15 409
ABO700212 T. G. Masaryk a boje o Rukopisy 0/2 3 dr. Merhaut úterý 15:50–18:15 413
AHSV00940 Od samizdatu po fanzin. K dějinám nezávislé literatury v Československu 0/2 4 dr. Michela + dr. Daniel úterý 17:30–19:00 208
ABO800698 Women in History 0/2 4 doc. Heczková + dr. Kalivodová úterý 18:20–19:55 Hyb. 3 / 206
ABO500237 Kapitoly z české lyriky 30. let 20.století 0/2 3 doc. Wiendl středa 9:10–10:40 412
ABO700209 Psaní o básních 0/2 3 dr. Hrdlička středa 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700210 Domy ze slov. K poetice obývání 0/2 3 dr. Hrdlička středa 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO700214 Idyla v české barokní literatuře 0/2 3 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
ABO700207 Habsburkové v literárně historické reflexi 0/2 2 doc. Hošna středa 15:50–18:15 412
ABO700131 Krize paměti a síla imaginace 0/2 3 Mgr. Ondroušková středa 17:30–19:00 409
ABO500040 V+W v proměnách dobového kontextu 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 9:10–10:40 413
ABO700223 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí II 0/2 3 dr.. Andreas čtvrtek 9:10–10:40 412
ABO700204 Bondové za železnou oponou: Kapitán Kloss, plukovník Stierlitz a major Zeman 0/2 3 prof. Bílek čtvrtek 10:50–12:20 409
ABO700219 Kritika a „zjevení“. Recepce Březinova díla v letech 1893-1918 0/2 3 dr. Topor čtvrtek 10:50–12:20 423
ABO100649 Základy ediční a redakční práce II 0/2 3 dr. Vaněk čtvrtek 12:30–14:00 411
ABO700220 Anna Fischerová, „žena akademicky vzdělaná“ 0/2 3 dr. Topor čtvrtek 14:10–15:40 423
ABO100537 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 14:10–15:40 413
ABO100472 Česká exilová literatura 1970–1989 0/2 3 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (4x) 409
ABO700226 Mytopoetické texty J. R. R. Tolkiena 0/2 3 Mgr. Jelínek čtvrtek 15:50–17:20 Hyb. 3 / 202
ABO700221 Literární estetika Waltera Benjamina 0/2 3 doc. Málek pátek 9:10–10:40 411
ABO700225 Merleau-Ponty sur le langage et la littérature : séminaire critique 0/2 4 dr. Koblížek pátek 14:10–15:40 409
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).
Úvod > Studium > Rozvrh > Český jazyk a literatura (Bc.)