Český jazyk a literatura (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019 (LITERÁRNÍ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO500808 Základy literární historie I 2/0 4 dr. Merhaut ČT 10:50–12:20 300
0/2 dr. Topor PO 12:30–14:00 409
0/2 dr. Topor ÚT 10:50–12:21 409
0/2 dr. Hesová ÚT 15:50–17:20 18
0/2 dr. Hesová ST 15:50–17:20 409
0/2 dr. Merhaut ČT 9:10–10:40 413
Předmět Základy literární historie II bude vypsán v letním semestru.
ABO500810 / ABO500824 Poetika poezie, prózy a dramatu I A / Poetika poezie, prózy a dramatu I B 2/0 4/3 prof. Bílek PO 10:50–12:20 300
0/2 dr. Králíková ÚT 9:10–10:40 412
0/2 dr. Králíková ÚT 10:50–12:20 412
0/2 dr. Šebek ČT 12:30–14:00 412
0/2 dr. Šebek ČT 14:10–15:40 412
Jednooboroví studenti si zapisují kód ABO500810 (přednáška a seminář), dvouoboroví kód ABO500824 (pouze přednáška). Předměty Poetika poezie, prózy a dramatu II A / Poetika poezie, prózy a dramatu II B budou vypsány v letním semestru.
ABO500812 / ABO500826 Textologie a ediční praxe A / Textologie a ediční praxe B 2/0 5/3 dr. Špirit PO 12:30–14:00 300
Jednooboroví studenti si zapisují kód ABO500812, dvouoboroví ABO500826.
Předměty Čtení děl starší české literatury a Čtení děl české literatury 19. století budou vypsány v letním semestru.
PVP 2: ČTENÍ DĚL
ABO500816 Čtení děl české literatury 20. století II 2/0 3 prof. Bílek PO 15:50–17:20 300
ABO500815 Čtení děl české literatury 20. století I 2/0 3 doc. Heczková ST 12:30–14:00 300
PVP 3: BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ (student bakalářský seminář absolvuje buď na jazyce, nebo na literatuře)
ABO500822 Bakalářský seminář – literatura 0/2 3 doc. Wiendl ÚT 10:50–12:20 18
Bakalářský seminář – literatura bude vypsán pouze v zimním semestru.
PVP 4: LITERÁRNÍ HISTORIE
ABO100007 Starší česká literatura 2/0 3 dr. Škarpová ST 15:50–17:20 300
0/2 dr. Škarpová ÚT 12:30–14:00 411
0/2 doc. Hošna ČT 15:50–17:20 412
ABO100031 Česká literatura 19. století 2/0 3 dr. Vaněk ST 10:50–12:20 300
0/2 dr. Merhaut ÚT 14:10–15:40 413
0/2 dr. Vaněk ST 12:30–14:00 412
0/2 dr. Merhaut ČT 14:10–15:40 413
ABO100280 Česká literatura 20. století I 2/0 3 doc. Wiendl ÚT 9:10–10:40 300
0/2 prof. Vojvodík ÚT 10:50–12:20 413
0/2 doc. Vojtěch ÚT 14:10–15:40 412
0/2 dr. Vaněk ČT 10:50–12:20 411
ABO100104 Česká literatura 20. století II 2/0 3 doc. Špirit ÚT 10:50–12:20 300
0/2 prof. Holý PO 12:30–14:00 413
0/2 doc. Špirit ÚT 12:30–14:00 412
0/2 prof. Holý ÚT 12:30–14:00 409
Jednooboroví studenti si volí 3 předměty ze 4, dvouoboroví 2 předměty ze 4.
PVP 6: SPECIALIZAČNÍ SEMINÁŘE (STUDENT SI VOLÍ MINIMÁLNĚ 3 PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ A 3 LITERÁRNÍ, MINIMÁLNÍ CELKOVÝ POČET KREDITŮ PRO SPLNĚNÍ SKUPINY JE 24) – STUDENTI SI PŘEDMĚTY ZAPISUJÍ AŽ OD DRUHÉHO ROČNÍKU
AZS500100 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I 0/2 3 prof. Holý PO 10:50–12:20 409
ABO100549 Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let 0/2 3 dr. Jelínková PO 12:30–14:00 412
ABO500387 Texty skrze obrazy 0/2 3 dr. Činátlová PO 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO500445 Světová literatura (pro učitele) 0/2 3 dr. Činátlová PO 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO100484 Česká undergroundová literatura 0/2 3 dr. Machovec PO 15:50–17:20 409
ABO500311 „Bohové v uniformách“: literární inscenace virilního narcismu 0/2 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
ABO700312 Poetika a estetika českého symbolismu v evropském kontextu I. 0/2 2 prof. Vojvodík ÚT 9:10–10:40 413
ABO500339 Životní a myšlenková amplituda. Kritický měsíčník přelomu 30. a 40. let a Svazky úvah a studií 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém 0/2 3 prof. Hrbata ÚT 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I 2/0 4 dr. Fischerová ÚT 12:30–14:00 Cel. 20 / 147
AHSFF0001 Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1 3 dr. Činátl + doc. Spurný (garanti) ÚT 14:10–15:40 201
ABO500364 Vančurova Markéta Lazarová. Text a kontexty: literatura, avantgarda, dějiny, film 0/2 3 prof. Holý ÚT 14:10–15:40 409
ABO700214 Idyla v české barokní literatuře 0/2 3 dr. Škarpová ÚT 14:10–15:40 411
ABO300159 Nakladatelská teorie 3/0 3 dr. Pistorius ÚT 15:00–17:20 300
ABO500346 Le Même et l’ Autre. Le principe de la rencontre dans la littérature francophone du Maghreb 0/2 4 Mgr. Janišová + Mgr. Šarše ÚT 15:50–17:20 409
ABO100637 Skupina 42. Souvislosti a osobnosti 0/2 3 Mgr. Šnellerová ÚT 17:30–19:00 409
ABO500347 Muž s veslem – Odysseus jako postava a paradigma ve středověké literatuře 0/2 3 dr. Jaluška + Mgr. Šorm ST 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO500332 Vidění světa, literární pole, nebo literární hra? Vybrané koncepce literární sociologie 0/2 3 dr. Šebek ST 12:30–14:00 413
ABO500604 Česká pobělohorská martyrologia 0/2 3 dr. Škarpová ST 14:10–15:40 411
AKM500241 Introduction to Modern Poetry 2/0 3 dr. Hrdlička (garant) ST 14:10–15:40 18
ABO500252 Pohádka, její funkce a zobrazení 0/2 3 doc. Hošna ST 15:50–17:20 412
ABO500349 Světová poezie III 2/0 3 dr. Fischerová + prof. Lomová (garantky) ST 15:50–17:20 Cel. 20 / 147
ABO100648 Základy ediční a redakční práce I 0/2 3 dr. Vaněk ČT 9:10–10:40 411
AKM500248 Úvod do teorie lyriky 2/0 4 dr. Hrdlička ČT 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO500345 J. R. R. Tolkien a dětská literatura 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 18
ABO500344 Literární kritika na přelomu tisíciletí 0/2 3 dr. Andreas 9:10–10:40 412
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba řídit se příslušným studijním plánem.  V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz)
Úvod > Studium > Rozvrh > Český jazyk a literatura (Bc.)