Český jazyk a literatura (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LETNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Povinné předměty
Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
ABO500258 Metody literární historie – seminář II 0/2 3 doc. Vojtěch pondělí 14:10–15:40 411
ABO500279 Naratologie 2/0 5 prof. Bílek pondělí 15:50–17:20 300
ABO500259 Koncepty lyriky (předmět bude zajišťován předmětem Close reading: poetika Františka Halase /1927–1938/, studenti si však zapisují kód pro Koncepty lyriky) 2/0 5 prof. Vojvodík úterý 9:10–10:40 413
ABO500257 Metody literární teorie – seminář II 0/2 3 doc. Málek pátek 10:50–12:20 411
PVP 2 / PVP 5: Jazykové a literární semináře – literatura
AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II 0/2 4 prof. Holý pondělí 10:50–12:20 413
ABO700205 Obraz a text 0/2 3 dr. Činátlová pondělí 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700206 Od karnevalu k pornografii 0/2 3 dr. Činátlová pondělí 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO100484 Česká undergroundová literatura 0/2 3 dr. Machovec pondělí 15:50–17:20 409
ABO700227 „Vím, jak to chodí se slovy“. Trubadúrská poezie, její moc a tradice 0/2 3 dr. Jaluška pondělí 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
ABO500182 Sci-fi ve škole 0/2 3 doc. Heczková + Mgr. Tassanyi pondělí 17:30–19:00 409
ABO700228 Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures 0/2 4 dr. Jaluška / Mgr. Šorm pondělí 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO700216 Avantgarda a její básníci smrti 0/2 3 prof. Vojvodík pondělí 17:30–19:00 413
ABO500368 Kapitoly z dějin (literárně) kritického myšlení v Čechách 0/2 3 doc. Vojtěch úterý 9:10–10:40 411
ABO700215 Close Reading: poetika Františka Halase (1927-1938) 0/2 2 prof. Vojvodík úterý 9:10–10:40 413
ABO700208 Eseje Michela de Montaigne: lidský úděl ‒ subjekt v proměnách času ‒ „poznej sebe sama“ ‒ obhajoba jinakosti ‒ dialogy s předchůdci i dobou 0/2 3 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
AKM500113 Instrumenty a typy literární krajinomalby (se zaměřením na světovou a českou literaturu 18.-19. století) 0/2 3 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
AZS500103  Českožidovská kultura a média v 19. a 20. století II 0/2 4 prof. Holý úterý 10:50–12:20 411
AZS500105 Téma šoa ve středoevropských literaturách II 0/2 4 prof. Holý úterý 12:30–14:00 409
AGRV00055 Počátky evropské literární tradice II 2/0 4 dr. Bažil úterý 12:30–14:00 Cel. 20 / 147
ABO700224 Kritický sborník (1981–2001): osobnosti a kritika v době (ne)svobody 0/2 3 Mgr. Malá + Mgr. Šnellerová úterý 12:30–14:00 bude doplněno
ABO700211 Současná česká literatura v diskusi 0/2 3 dr. Králíková úterý 14:10–15:40 412
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 3 dr. Pistorius úterý 14:10–15:40 409
ABO300820 Nakladatelská praxe 0/2 3 dr. Pistorius úterý 15:50–18:15 409
ABO700212 T. G. Masaryk a boje o Rukopisy 0/2 3 dr. Merhaut úterý 15:50–18:15 413
AHSV00940 Od samizdatu po fanzin. K dějinám nezávislé literatury v Československu 0/2 4 dr. Michela + dr. Daniel úterý 17:30–19:00 208
ABO700213 Lekce Musil 0/2 3 dr. Pokorný úterý 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO800698 Women in History 0/2 4 doc. Heczková + dr. Kalivodová úterý 18:20–19:55 Hyb. 3 / 206
ABO500237 Kapitoly z české lyriky 30. let 20.století 0/2 3 doc. Wiendl středa 9:10–10:40 412
ABO700209 Psaní o básních 0/2 3 dr. Hrdlička středa 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO700210 Domy ze slov. K poetice obývání 0/2 3 dr. Hrdlička středa 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO700214 Idyla v české barokní literatuře 0/2 3 dr. Škarpová středa 14:10–15:40 411
ABO700207 Habsburkové v literárně historické reflexi 0/2 2 doc. Hošna středa 15:50–18:15 412
ABO700131 Krize paměti a síla imaginace 0/2 3 Mgr. Ondroušková středa 17:30–19:00 409
ASK200215 Interpretace rodových ság II 0/2 3 dr. Starý středa 17:30–19:00 322
ABO500040 V+W v proměnách dobového kontextu 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 9:10–10:40 413
ABO700223 Velké diskuse v literární kritice: 90. léta a přelom tisíciletí II 0/2 3 dr.. Andreas čtvrtek 9:10–10:40 412
ABO700204 Bondové za železnou oponou: Kapitán Kloss, plukovník Stierlitz a major Zeman 0/2 3 prof. Bílek čtvrtek 10:50–12:20 409
ABO700219 Kritika a „zjevení“. Recepce Březinova díla v letech 1893-1918 0/2 3 dr. Topor čtvrtek 10:50–12:20 423
ABO700220 Anna Fischerová, „žena akademicky vzdělaná“ 0/2 3 dr. Topor čtvrtek 14:10–15:40 423
ABO100537 Jaroslav Hašek („největší spisovatel český“) 0/2 3 dr. Merhaut čtvrtek 14:10–15:40 413
ABO100472 Česká exilová literatura 1970–1989 0/2 3 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (4x) 409
ABO700226 Mytopoetické texty J. R. R. Tolkiena 0/2 3 Mgr. Jelínek čtvrtek 15:50–17:20 Hyb. 3 / 202
ASK200217 Life and Biography in the Middle Ages 0/2 3 dr. Starý čtvrtek 17:30–19:00 319
ABO700221 Literární estetika Waltera Benjamina 0/2 3 doc. Málek pátek 9:10–10:40 411
ABO700225 Merleau-Ponty sur le langage et la littérature : séminaire critique 0/2 4 dr. Koblížek pátek 14:10–15:40 409
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Český jazyk a literatura (NMgr.)