Komparatistika

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU KOMPARATISTIKA – ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
AKM500143 Úvod do obecné a srovnávací literární vědy 2/0 4 prof. Hrbata ÚT 9:10–10:40 Hyb. 3 / 18
AKM500236 Analýza textu a možnosti interpretace 2/0 6 dr. Pokorný ÚT 15:50–17:20 Hyb. 3 / 18
0/2 dr. Šebek ST 15:50–17:20 413
AKM500066 Diplomový seminář 0/2 4 prof. Bílek ČT 10:50–12:20 409
AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu (písemná práce) 5
AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu (písemná práce) 5
Předmět Diplomový seminář bude vyučován pouze v zimním semestru. Podmínky plnění předmětů Česká literatura ve srovnávacím kontextu (písemná práce) a Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu (písemná práce) jsou specifikovány v SIS.
PVP 1: SROVNÁVACÍ DĚJINY LITERATURY
ABO500445 Světová literatura (pro učitele) 0/2 3 dr. Činátlová PO 14:10–15:40 Hyb. 3 / 18
ABO700312 Poetika a estetika českého symbolismu v evropském kontextu I. 0/2 2 prof. Vojvodík ÚT 9:10–10:40 413
ABO700115 Proměny epiky a románových forem: významy narativů a estetický systém 0/2 3 prof. Hrbata ÚT 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I 2/0 4 dr. Fischerová ÚT 12:30–14:00 Cel. 20 / 147
ABO500346 Le Même et l’ Autre. Le principe de la rencontre dans la littérature francophone du Maghreb 0/2 4 Mgr. Janišová + Mgr. Šarše ÚT 15:50–17:20 409
ABO700252  Dante: Peklo 0/2 3 dr. Pokorný ÚT 17:30–19:00 Hyb. 3 / 18
ABO500349 Světová poezie III 2/0 3 dr. Fischerová + prof. Lomová (garantky) ST 15:50–17:20 Cel. 20 / 147
PVP 2: SROVNÁVACÍ DĚJINY MOTIVŮ A STYLŮ
AZS500100 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I 0/2 3 prof. Holý PO 10:50–12:20 409
ABO500311 „Bohové v uniformách“: literární inscenace virilního narcismu 0/2 2 prof. Vojvodík PO 17:30–19:00 413
PVP 3: LITERATURA V KULTURNÍM KONTEXTU
ABO500387 Texty skrze obrazy 0/2 3 dr. Činátlová PO 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO100484 Česká undergroundová literatura 0/2 3 dr. Machovec PO 15:50–17:20 409
ABO700214 Idyla v české barokní literatuře 0/2 3 dr. Škarpová ÚT 14:10–15:40 411
ABO300159 Nakladatelská teorie 3/0 3 dr. Pistorius ÚT 15:00–17:20 300
ABO500347 Muž s veslem – Odysseus jako postava a paradigma ve středověké literatuře 0/2 3 dr. Jaluška + Mgr. Šorm ST 10:50–12:20 Hyb. 3 / 18
ABO500604 Česká pobělohorská martyrologia 0/2 3 dr. Škarpová ST 14:10–15:40 411
ABO500345 J. R. R. Tolkien a dětská literatura 0/2 3 Mgr. Jelínek ČT 15:50–17:20 18
PVP 4: POETIKA/RÉTORIKA/DĚJINY LITERATURY
ABO500008 Metody literární historie – přednáška 2/0 3 doc. Vojtěch PO 9:10–10:40 300
ABO500339 Životní a myšlenková amplituda. Kritický měsíčník přelomu 30. a 40. let a Svazky úvah a studií 0/2 3 doc. Vojtěch ÚT 9:10–10:40 411
ABO500007 Metody literární historie – seminář I 0/2 3 dr. Merhaut ÚT 15:50–17:20 413
AGRV00078 Antický román 1/1 3 dr. Fischerová ÚT 17:30–19:00 Cel. 20 / 147
PVP 5: POETIKA/ESTETIKA/TEORIE LITERATURY
ABO500332 Vidění světa, literární pole, nebo literární hra? Vybrané koncepce literární sociologie 0/2 3 dr. Šebek ST 12:30–14:00 413
AKM500241 Introduction to Modern Poetry 2/0 3 dr. Hrdlička (garant) ST 14:10–15:40 18
AKM500248 Úvod do teorie lyriky 2/0 4 dr. Hrdlička ČT 12:30–14:00 Hyb. 3 / 18
ABO500344 Literární kritika na přelomu tisíciletí 0/2 3 dr. Andreas 9:10–10:40 412
ABO500006 Metody literární teorie – přednáška 2/0 3 doc. Málek 9:10–10:40 300
ABO500005 Metody literární teorie –seminář I 0/2 3 doc. Málek 10:50–12:20 411
PVP 6: MEZIOBOROVÁ LITERÁRNÍ VĚDA
ABO500364 Vančurova Markéta Lazarová. Text a kontexty: literatura, avantgarda, dějiny, film 0/2 3 prof. Holý ÚT 14:10–15:40 409
Jako povinné jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy povinných předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz)
Úvod > Studium > Rozvrh > Komparatistika