Komparatistika

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU KOMPARATISTIKA
LETNÍ SEMESTR 2018/2019

 

Povinné předměty
AKM500064 Česká literatura ve srovnávacím kontextu (písemná práce) 5
AKM500065 Česká reflexe literatury ve srovnávacím kontextu 5
PVP 1: Srovnávací dějiny literatury
ABO500415 Z dějin kritického myšlení v Čechách: Časopisectví a jeho proměny 0/2 4 doc. Vojtěch pondělí 9:10–10:40 411
ABO500411 Incest 0/2 4 dr. Pokorný úterý 17:30–19:00 H18
AGRV00055 Počátky evropské literární tradice II (doplněno dodatečně) 0/2 4 dr. Bažil úterý 17:30–19:00 Cel. 20 / 147
ABO500410 A Man with Oar – Ulysses as a character and paradigm in medieval literature 0/2 5 dr. Jaluška středa 9:10–10:40 H18
ABO500423 Hermann Broch v Čechách 0/2 5 dr. Topor středa 14:10–15:40 409
ASK200240 Staroseverské mytologické básně: Interpretace II (doplněno dodatečně) 0/2 3 dr. Starý středa 15:00–16:30 322
ABO700128 Roboti a umělí lidé v literatuře: Frankensteinovo monstrum a jeho gang 0/2 4 Mgr. Tassanyi středa 17:30–19:00 409
PVP 2: Srovnávací dějiny motivů a stylů
AZS500101 Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II 0/2 4 prof. Holý pondělí 10:50–12:20 409
ABO500416 Performativita a experimenty v kultuře baroka 2/0 3 prof. Vojvodík pondělí 17:30–19:00 18
ABO500414 Historia o těžkých protivenstvích církve české 0/2 5 dr. Škarpová středa 17:30–19:00 411
PVP 3: Literatura v kulturním kontextu
ABO500430 Středoevropská literatura 0/2 4 dr. Činátlová pondělí 14:00–15:40 H18
ABO300820 Nakladatelská praxe 3/0 4 dr. Pistorius pondělí 14:10–16:35 409
ABO100573 Příprava a vydání e-knihy 0/2 4 dr. Pistorius pondělí 16:45–18:15 409
ABO500417 Poetika a estetika českého symbolismu v evropském kontextu II. 0/2 3 prof. Vojvodík úterý 9:10–10:40 413
ABO100462 Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století 0/2 4 dr. Merhaut úterý 12:30–14:00 413
ABO500406 Písničkáři v české kultuře 70. a 80. let 20. století 0/2 4 prof. Holý úterý 14:10–15:40 409
ABO500064 Děti a rodinný život knížat, králů a aristokracie v konfrontaci měšťanstvem 0/2 3 doc. Hošna středa 15:50–17:20 412
ABO500408 Poezie v exilu 0/2 4 dr. Hrdlička středa 15:50–17:20 H18
ABO500405 Básník Bob Dylan 0/2 4 prof. Bílek čtvrtek 10:50–12:20 409
ABO500283 Karel Čapek 1890-1938: Autor pro naši dobu? 0/2 4 dr. Čulík čtvrtek 15:50–19:00 (blokově) 300
PVP 4: Poetika/rétorika/dějiny literatury
ABO500258 Metody literární historie – seminář II 0/2 3 doc. Vojtěch úterý 9:10–10:40 411
ABO500407 Montaignovy eseje a Pascalovy paradoxy. O individuální existenci a lidském údělu 0/2 4 prof. Hrbata úterý 9:10–10:40 H18
ABO500097 Vybrané kapitoly z lyriky 30. let 20. století 0/2 4 doc. Wiendl úterý 10:50–12:20 411
ABO700245 L’autobiographie comme quête d’identité 0/2 5 Mgr. Janišová úterý 14:10–15:40 300
ABO500409 Praktické teorie a středověké texty: Parzival 0/2 5 dr. Jaluška středa 10:50–12:20 H18
ABO500419 Na cestě k Lazebníkovi. K poetice a estetice prózy R. Weinera 0/2 4 doc. Málek pátek 9:10–10:40 411
PVP 5: Poetika/estetika/teorie literatury
ABO500279 Naratologie 2/0 5 prof. Bílek pondělí 15:50–17:20 300
ABO500413 Forma, politické nevědomí, utopie, postmodernismus. Čtení (podle) Fredrica Jamesona 0/2 4 dr. Šebek středa 12:30–14:00 413
ABO500420 Literatura pro děti jako problém 0/2 4 Mgr. Segi Lukavská čtvrtek 15:50–17:20 409
ABO100629 Poezie nahlas 0/2 4 Mgr. Čermochová čtvrtek 17:30–19:00 413
ABO500418 Popkulturní tropologie a naratologie: případová studie Modern Family 0/2 4 dr. Krásová čtvrtek 17:30–19:00 409
ABO500257 Metody literární teorie – seminář II 0/2 3 doc. Málek pátek 10:50–12:20 411
PVP 6: Mezioborová literární věda
ABO500429 Obraz a text II 0/2 4 dr. Činátlová pondělí 12:30–14:00 H18
AKM500113 Instrumenty a typy literární krajinomalby (se zaměřením na světovou a českou literaturu 18.-19. století) 0/2 4 prof. Hrbata úterý 10:50–12:20 H18
ABO500412 Hollywood 0/2 4 dr. Pokorný úterý 14:10–15:40 H18
ABO500421 Politika, ideologie a propaganda v kultuře 0/2 4 dr. Andreas úterý 17:30–19:00 409
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).
Studentům je umožněno zapisovat si v rámci PVP rovněž předměty z nabídky následujících kateder a ústavů FF UK. Je třeba počítat s tím, že vyučující může vyžadovat znalost příslušného literárního jazyka na určité úrovni. Časy výuky apod. je možno dohledat podle kódu v SIS. V případě o zájmu o zařazení níže uvedených předmětů do příslušné skupiny PVP v SIS kontaktujte tajemníka ústavu.
Ústav anglofonních literatur a kultur
Kód a název předmětu Skupina PVP, do níž lze předmět zařadit
Anglická literatura
AAALA004A Britská literatura restauračního období 1
AAALA005A Ženy v anglické literatuře 1600-1800 2
AAALA007A Lord Byron 4
AAALA017A Old English Riddling Poems (zde bude možná potřeba i letmá znalost anglosaštiny) 1
AAALA031A Romantic Symbolic Poem: Coleridge, Shelley, Keats – I: Coleridge
Americká literatura a kulturní studia 2
AAALB001A Immigrant Literature of Modernism and Beyond 4
AAALB007A Americké utopie přelomu 20. století 2
AAALB017A Experience, Commodity Culture, Spectacle Society in Selected U.S. Fiction 1
AAALB021A Americké drama: od Mameta po současnost 2
AAALB031A The Subversion of Political and Cultural Authority in U.S. Culture 1
AAALB035A US Poetry Since Whitman
Irská literatura a kulturní studia
AAALC001A Anglo-irská literatura od Swifta po Shawa 1
AAALC005A Hry Samuela Becketta 4
AAALC010A Irish Culture and Politics 6
AAALC013A James Joyce II – Reading Ulysses 4
AAALC025A The Poetry of W. B. Yeats 4
Kulturní studia a literatury zemí Britského společenství
AAALD004A Kanadská multikulturní literatura 3
AAALD005A Literatura původních obyvatel Kanady 3
AAALD011A Úvod do skotské literatury 3
AAALD013A Scottish Speculative Fiction 2
Literární a kulturní teorie
AAALE002A Modernismus a modernita 1
AAALE006A Poválečné britské a americké umění v kontextu 3
AAALE007A Film and Critical Culture II 5
AAALE010A Postmoderní filmový obraz 5
AAALE011A Experimental Fiction II 2
Katedra středoevropských studií
ASEV00384 Polská škola reportáže 2
ASEV00456 Literární reflexe slovenské literatury v českém prostředí 3
ASE500096 Česko-slovenské kulturně-politické vztahy v 19. století 6
ASEV00457 Současné Maďarsko (opraveno) 6
Ústav románských studií
AFR110008 Francouzská literární kritika 5
AFR10042 Kanadská frankofonní literatura 3
AFR10052 Francouzská literatura raného novověku 1
AFR500106 Francouzská literatura a film 6
AFR10053 Literatury frankofonní Afriky 3
Úvod > Studium > Rozvrh > Komparatistika