Jiné možnosti

Aktuální možnosti studijních pobytů v zahraničí, které jsou pravidelně vyhlašovány v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod a dále jednorázové nabídky jak stipendijního tak komerčního charakteru, které má k dispozici Zahraniční oddělení FF UK.

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Jiné možnosti