Kurz pro uchazeče

Ústav české literatury a komparatistiky spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace pořádají každoročně kurz s názvem JAK NA BOHEMISTIKU. Ten je určen především studentům maturitních ročníků a absolventům středních škol, kteří mají zájem o studium češtiny na filozofických a pedagogických fakultách, ale přihlásit se mohou i jiní zájemci o český jazyk a literaturu.

Kurz zahrnuje 30 vyučovacích hodin a koná se v pěti šestihodinových blocích, o sobotách ve čtrnáctidenních intervalech od února do dubna na hlavní budově FF UK v Praze. Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium bohemistiky s jazykovědnými a literárněvědnými tématy, kterým je na střední škole věnována spíše okrajová pozornost. Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze.

V literární části kurzu provedou vyučující (přední odborníci v jednotlivých oblastech) uchazeče dějinami české literatury od nejstarších dob až po současnost. Upozorní je na nejdůležitější kompendia (slovníky a dějiny literatury), připomenou jim významné odborné práce, které se dějinami zmíněných období a významnými autorskými osobnostmi zabývají, a odpoví na všechny otázky. Podle časových možností také shrnou nejnovější odborné poznatky, které se vztahují k danému období, a upozorní na možnosti různého historického výkladu některých jevů a událostí. V rámci jednoho kurzu se také pokusíme alespoň trochu orientovat uchazeče v nepřehledné oblasti současné literární teorie a poučit je o základních nástrojích potřebných k hlubšímu porozumění uměleckému textu.

Kurz má pro potenciálního uchazeče ještě další význam: seznámí se tu s prostředím, ve kterém bude možná studovat, pozná své budoucí vyučující a ujistí se, že právě takto (a s těmito lidmi) chce dále pokračovat ve svém studiu literatury (nebo si naopak včas uvědomí, že tento způsob práce mu nevyhovuje, a vydá se jiným směrem). V každém případě však bude přivítán laskavě, jako člověk, který projevil zájem o skutečnosti přesahující pouhý materiální horizont života.

Konkrétní informace a přihlášky naleznete ZDE.

Úvod > Uchazeč > Kurz pro uchazeče