Navazující magisterské studium


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 

 

Soupis doporučené odborné literatury pro ústní přijímací zkoušku
na navazující magisterský program Komparatistika
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium