Daniel Vojtěch

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 411

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Dějiny české literatury a jejich evropské kontexty, dějiny literární a umělecké kritiky, teorie a historiografie, intelektuální dějiny.
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 2001, Ph.D. (Ústav české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; disertace: Proměny české literární kritiky v prvním desetiletí 20. století).
 • 1990-1994, Mgr. [→ PhDr. 2001] (Katedra české a slovenské literatury, Katedra českého a slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).
Habilitační řízení a udělení vědecké hodnosti
 •  2010 Doc., habilitace na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (habilitační práce: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha, Academia 2008).
Praxe od ukončení VŠ studia
 • ZAMĚSTNÁNÍ
  –  2010–  Ústav české literatury a literární vědy FF UK (odborný asistent, od 2011 docent)
  –  1997–2010     Ústav pro českou literaturu AV ČR: odborný, později vědecký pracovník v oddělení dějin literatury a literární lexikografie (později oddělení dějin literatury), člen autorského a     redakčního týmu Lexikonu české literatury (do 2009).
  –  1994–97     FFUK, interní doktorand.
 • PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ
  –  1996–1999, 2001, 2007–  Katedra [Ústav] české literatury a literární vědy FF UK
  –  2006– CET Academic Programs in Prague – Jewish and Central European Studies in Prague
  –  2004–2011 The School of the Art Institute Chicago: Winter and Summer Prague Programs
  –  2003 Department of Slavic Languages and Literatures, University of Wisconsin, Madison
  –  1997–2006 Council on International Educational Exchange při Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
Granty, výzkumné záměry, řešené projekty
 • 1999–2004 Lexikon české literatury. Díl 4. – dokončení  a Lexikon české literatury – závěrečná redakce (člen týmu; řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.), granty GA ČR 405/99/0322 a 405/02/0269.
 • 2000 (leden – prosinec) Česká literatura na konci tisíciletí, grant GA ČR 405/00/0001.
 • 2004–2007 Problém literárních dějin ve vztahu k dějinám myšlení (Výzkum české rané literární moderny a metodologické otázky literární historiografie. Evropský kontext), grantový projekt typu postdoc, GA ČR P/079/2004.
 • 2007–2009 Myšlení o literatuře: příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách (člen týmu; řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.), grant GA ČR 405/07/1251.
 • 2009–2010 Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (člen týmu, řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc., grant GAČR 405/09/1106)
 • aktuálně  Příspěvky k dějinám literárního dějepisectví v českých zemích
 • aktuálně  Návrat k myšlence střední Evropy – modernismus v Českých zemích a jeho rakouský kontext.
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • předseda Oborové rady doktorského studia, studijního programu Dějiny české literatury a teorie literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2003–2006  člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Publikace v OBD

 • Vojtěch D.: Zum Sinn des Rokoko-Gartens : Camill Hoffmann un der "Prager Kontext" vor 1914 : Übersetzungen, Kritiken, Interpretationen. In Weinberg M., Wutsdorff I., Zbytovský Š.: Prager Moderne(n). Bielefeld, Tanscript, 2018, s. • p. 67-84. ISBN 978-3-8376-4174-5.
 • Vojtěch D.: Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek. Slovo a smysl / Word & Sense, 2018, č. • no. 15, s. • p. 57-66. ISSN 1214-7915.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Vojtěch D.: Le temple invisible. Amis pragois de Paul Claudel et situation de "l'école moderne" vers 1910. In Alexandre D., Galmiche X.: Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord. Paris, Classiques Garnier, 2015, s. • p. 153-168. ISBN 978-2-8124-3071-8.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Málek P., Merhaut L., Špirit M., Opelík J., Cosentino A., Heftrich U., Kosák M.: Klubko Ariadnino : Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2014. 267 s. • p. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Vojtěch D.: Kritický modernismus - bohemistická perspektiva. In Kubíček T., Wiendl J.: Moderna / Moderny. Olomouc, Univerzita Palackého, 2013, s. • p. 13-22. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Vojtěch D.: Zwischen den Kontexten : Zum kritischen Schaffen Camill Hoffmanns zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Ifkovits K.: Die Wiener Wochenschrift Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Studien - Dokumente. Praha; Essen; Wien, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Klartext; Österreichisches Theatermuseum, 2013, s. • p. 104-115. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Vojtěch D.: Živé plameny. O některý ch slovesných událostech roku 1912. In 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha, Arbor Vitae - Obecní dům, 2012, s. • p. 225-241. ISBN 978-80-7467-010-7.
 • Vojtěch D.: Josef Čapek: Beletrie 1. Spisy Josefa Čapka 1. Praha, Triáda, 2011, s. • p. 313-367. ISBN 978-80-87256-56-5.
 • Vojtěch D.: Josef Čapek: Beletrie 1. Spisy Josefa Čapka 1. Praha, Triáda, 2011. 370 s. • p. ISBN 978-80-87256-56-5.
 • Vojtěch D.: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace kolem roku 1910. Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 47-60. ISSN 1214-7915.
 • Vojtěch D.: „Frühling in Prag“ oder Konflikte – Parallelen – Interaktionen : Anmerkungen zum deutsch-tschechischen Kontext zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Becher P., Knechtel A.: Praha – Prag 1900–1945 : Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, Verlag Karl Stutz, 2010, s. • p. 183-196. ISBN 978-3-88849-150-4.

 

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Daniel Vojtěch