Jiří Holý

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 455

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • nová česká literatura, židovská studia
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 •  1977 FF UK, čeština a němčina
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 1993 DrSc, Ústav české literatury AV ČR, Praha
 • 1994 docent české literatury, FF UK, Praha
 • 2001 profesor české literatury, FF MU, Brno
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1977/1978 vojenská služba
 • 1978/1982 redaktor v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1982/1997 aspirant, vědecký pracovník, vedoucí oddělení teorie v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 1994/1995 asistent v Ústavu slavistiky, Universität Regensburg
 • od 1997 docent, profesor v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK
 • 1999/2000 hostující profesor v Ústavu slavistiky, Humboldt-Universität, Berlín
 • 2004, 2008/2009, 2011 hostující docent v Ústavu slavistiky, Universität Wien
 • 2014/2015 zastupující profesor v Ústavu slavistiky, Universität Leipzig
Granty, výzkumné záměry
 • 1995/1997 GA ČR Česká literatura 20. století (řešitel)
 •  2001/2003 Fond budoucnosti Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (spoluřešitel s Dominique Fliegler)
 • 2002/2003 Bosch-Stiftung Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (řešitel)
 • 2003/2005 GA ČR Lexikon teorie literatury a kultury (řešitel Jiří Trávníček)
 • 2006 GA ČR Česká přízvučná metra: ivarianty a varianty (dokončení grantu po smrti Miroslava Červenky)
 • 2008 MK ČR Dílo Konstantina Biebla (řešitel)
 • 2009/2011 GA ČR Téma holokaustu v české a slovenské literatuře (řešitel)
 • 2012 Fond budoucnosti Der Holocaust in Literatur, Theater und Film in Mitteleuropa (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2014/2015 Fond budoucnosti The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2014/2015 MŠMT ČR Czesko-polskie workshopy. Kulturowe reprezentacje Shoah/Zagłady (spoluřešitel s Agatou Firlej)
 • 2013/2016 GA ČR Reprezentace Židů a židovství v literatuře v českých zemích (řešitel)
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 •  Člen redakčních rad časopisů Česká literatura, Český jazyk a literatura, Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Kritický sborník, Balagan (do zániku obou posledních časopisů)
 • Vedoucí Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při ÚČLK FF UK
 •  Člen rady Pražského centra židovských studií
 •  Správní rada (do roku 2016 předseda) a vědecká rada (předseda) Nadačního fondu Česká knižnice
 •  Člen oborových rad oborů Komparatistika (FF UK), Slovanské literatury (FF UK), Česká literatura (FF MU Brno), Soudobé evropské dějiny (FHS UK)
 •  Beirat Gießener Zentrum Östliches Europa, Justus-Liebig Universität Gießen
 •  Akreditační komise ÚČL AV ČR
 •  Pražský lingvistický kroužek
 •  Společnost přátel bratří Čapků
 •  Spolek českých bibliofilů
 •  Šaldova společnost
 •  Akademický sněm AV ČR

Publikace v OBD

 • Holý J.: Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica Litteraria, 2018, č. • no. 21, s. • p. 101-112. ISSN 1213-2144.
 • Kubátová H., Láníček J., Aleksiun N., Wierzcholska A., Fleming M., Lônčíková M., Vrzgulová M., Šimová K., Klacsmann B., Králová K., Zombory M., Wolski P., Holý J.: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. History and Memory. London, Routledge, 2018. 230 s. • p. ISBN 978-1-138-06132-3.
 • Holý J.: Misie jezuitů v Japonsku očima filmu Mlčení. In Zand G., Newerkla S.: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host, 2018, s. • p. 435-445. ISBN 978-80-7577-698-3.
 • Holý J., Pokorný M., Vaněk V., Gilk E., Sádlo V., Zand G., Chocholatý M., Topor M., Zetová M., Hostovská O., Zamora J., Svobodová B., Pašková Š., Firlej A.: Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Praha, FF UK Praha, 2018. 146 s. • p. ISBN 978-80-7308-887-3.
 • Holý J., Nichtburgerová H.: Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969). In Roth M., Feuchert S.: Holocaust. Zeugnis. Literatur. Göttingen, Wallstein Verlag, 2018, s. • p. 152-168. ISBN 978-3-8353-3292-8.
 • Holý J.: Vladislav Vančura: Felder und Schlachtfelder. Wuppertal, Arco Verlag, 2017, s. • p. 201-214. ISBN 978-3-938375-70-9.
 • Holý J.: Conventions of Radka Denemarková's Novel Peníze od Hitlera (Money from Hitler) along with its Reception. Poznan Slavic Studies, 2017, č. • no. 12, s. • p. 371-379. ISSN 2084-3011.
 • Holý J.: Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur. In Schwarz W., Ohme A., Jiroušek J.: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Band 2. Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2017, s. • p. 93-126. ISBN 978-3-487-15575-3.
 • Holý J.: Die Namen auf den Mauern der Pinkas-Synagoge in Prag. In Hanshew K., Koller S., Prunitsch C.: Texte prägen. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2017, s. • p. 415-432. ISBN 978-3-447-10864-5.
 • Holý J.: Nontraditional Images of the Shoah in Literature and Film: Comedy and Laughter. Holocaust Studies, 2017, č. • no. 23, s. • p. 208-221. ISSN 1750-4902.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 573-600. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 761-796. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 841-854. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 925-943. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Balík Š., Holý J.: Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa. In Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 431-519. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 315-368. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 293-313. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 23-70. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 7-19. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J., Hana N.: Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 124 s. • p. ISBN 978-80-7308-683-1.
 • Holý J., Sladovníková Š., Hříbková H., Zitová O., Balík Š., Fottová M., Kroulíková L., Fingerland J., Goldmannová D.: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis, 2016. 1047 s. • p. ISBN 978-80-7470-125-2.
 • Holý J.: Milena Jesenská a ti druzí. In Zoufalá M., Holý J.: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Praha, Academia, 2016, s. • p. 99-133. ISBN 978-80-200-2597-5.
 • Holý J.: Untraditional Images of Aufschwitz in Literature. In Heftrich U., Jacobs R., Kaibach B., Thaidigsmann K.: Images of Rupture between East and West. The Perception of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2016, s. • p. 451-466. ISBN 978-3-8253-6548-6.
 • Holý J.: Arnošt Lustig's Colette, dívka z Antverp - Between Historical Facts and Fiction. In Ibler R.: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen. Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. Stuttgart, ibidem-Verlag, 2016, s. • p. 231-241. ISBN 978-3-8382-0952-4.
 • Holý J.: Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama. In Kovalčuk J.: Arnošt Goldflam: Horror a dalěí hrůzy. Brno, Větrné mlýny, 2016, s. • p. 621-648. ISBN 978-80-7443-132-6.
 • Holý J.: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe. Praha, Akropolis, 2015, s. • p. 97-113. ISBN 978-80-7470-092-7.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K., Holý J. , et al.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Holý J.: Druhá světová válka a perzekuce Židů v hrách Arnošta Goldflama. Literární archiv, 2015, č. • no. 47, s. • p. 199-216. ISSN 0231-5904.
 • Holý J.: The Jews and the Shoah in Czech Literature after World War II. Russian Literature, 2015, č. • no. 77, s. • p. 35-53. ISSN 0304-3479.
 • Holý J., Sladovníková Š.: Čtyřikrát o holokaustu. Slovo a smysl / Word & Sense, 2015, č. • no. 12, s. • p. 66-79. ISSN 1214-7915.
 • Holý J.: The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose at the Turn oft the 20th Century. In Zoufalá M.: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Wiesbaden, Harrassowitz, 2014, s. • p. 113-130. ISBN 978-3-447-10128-8.
 • Holý J.: The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose. In Zoufalá M.: Jewish Studies in the 21st Century: Prague - Europe - World. Wiesbaden, Harrassowitz, 2014, s. • p. 113-130. ISBN 978-3-447-10128-8.
 • Holý J.: Karel Čapek: Tři hry. Brno, Host, 2014, s. • p. 253-281. ISBN 978-80-7491-153-8.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M., Holý J. , et al.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Holý J.: Jiří Weils Roman Život s hvězdou und seine kritische Rezeption. In Gazda G., Leyko M., Rutkiewicz P.: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie v Europie Środkowej: lata powojenne. Łódż, Wydawnictvo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. • p. 65-74. ISBN 0-000-00000-0.
 • Holý J.: Umění versus morálka. In Jelínek T., Soukupová B.: Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha, Spolek akademiků Židů, 2014, s. • p. 251-264. ISBN 978-80-260-7335-2.
 • Holý J.: Konstantin Biebl: Básně. Brno, Host, 2014, s. • p. 287-418. ISBN 978-80-7491-156-9.
 • Holý J.: Willy Mahler's Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam's Play Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt). In Ibler R.: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Stuttgart, ibidem-Verlag, 2014, s. • p. 227-243. ISBN 978-3-8382-0512-0.
 • Holý J.: Ke genezi Havlovy Zahradní slavnosti. In Helhorn G.: Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang Schwarz zum 65. Geburtstag. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag, 2013, s. • p. 188-197. ISBN 978-3-487-14876-2.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Holý J.: Negativní stereotypy Židů v české próze na přelomu 19. a 20. století. Historie - Otázky - Problémy, 2013, č. • no. 5, s. • p. 27-42. ISSN 1804-1132.
 • Holý J.: Vilém Mrštík jako antisemita? In Schreiberová J.: Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví 45. Praha, Památník národního písemnictví, 2013, s. • p. 111-117. ISBN 978-80-87376-08-9.
 • Holý J.: The Elephants in Mauthausen: Jewish Topics in J. Johanides's Works. In The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2012, s. • p. 131-143. ISBN 978-80-7470-022-4.
 • Holý J.: Die Juden und die Shoah in der tschechischen Nachkriegsliteratur. In Ibler R.: Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur. München, Otto Sagner, 2012, s. • p. 17-34. ISBN 978-3-86688-202-7.
 • Holý J.: Spalovač mrtvol (The Cremator) as a Novel Film. In The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2012, s. • p. 143-151. ISBN 978-80-7470-004-0.
 • Holý J.: "Auschwitz ist existent...". Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge, 2011, č. • no. 19, s. • p. 291-303. ISSN 1803-456X.
 • Holý J., Špirit M.: Vzpomínky o zkáze : Přítomnost a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého. In Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011, s. • p. 227-252. ISBN 978-80-87481-14-1.
 • Holý J.: Der Exotismus und Apollinaires Spuren in Biebls S lodí jež dováží čaj a kávu und Nový Ikaros. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2011, č. • no. 57, s. • p. 21-35. ISSN 0084-0041.
 • Holý J.: Tschechische Literatur 1945-2000 : Tendenzen, Autoren, Materialien : Ein Handbuch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2011. 238 s. • p. ISBN 978-3-447-06575-7.
 • Holý J.: Walter Koschmal : Der Dichternomade. Česká literatura, 2011, č. • no. 59, s. • p. 105-108. ISSN 0009-0468.
 • Holý J., Tomáš F., Málek P., Špirit M.: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011. 278 s. • p. ISBN 978-80-87481-14-1.
 • Holý J.: "U nás v Auschwitzu"... In Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrmann & synové, 2011, s. • p. 201-224. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Holý J.: Walter Koschmal: Polyperspektivnost pražské židovské literatury. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 111-124. ISSN 0862-8440.
 • Holý J.: Writers under Siege : Czech Writers since 1945. Eastbourne, Sussex Academic Press, 2010. 364 s. • p. ISBN 978-1-84519-440-6.
 • Holý J.: Divadlo v terezínském ghettu. Ceska Literatura, 2010, č. • no. 58, s. • p. 256-258. ISSN 0009-0468.
 • Holý J.: Marie Majerová: Přehrada. Brno, Host, 2010. 320 s. • p. ISBN 978-80-7294-362-3.
 • Holý J.: Jan Hus in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung und Romanliteratur. In Becher P.: Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, Verlag Karl Stutz, 2010, s. • p. 267-279. ISBN 978-3-88849-150-4.
 • Holý J.: Writers under Siege : Czech Writers since 1945. Eastbourne, Sussex Academic Press, 2010. 364 s. • p. ISBN 978-1-84519-440-6.
 • Holý J.: Vzpomínky nacisty Alberta Speera. Listy, 2010, č. • no. 40, s. • p. 96-99. ISSN 1210-1222.
 • Holý J.: Daniela Hodrová. In Serafin S.: Dictionary of Literary Biography : Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Detroit, Bruccoli Clark Layman Book, 2010, s. • p. 112-117. ISBN 978-0-7876-8171-5.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Předměty